Studiegids

nl en

Science and Research Based Business

Omschrijving programma

Het programma van deze minor is opgebouwd uit twee fulltime cursussen met een totaal van 30 ects:

 • Science Based Business Fundamentals (15 ects)

 • Principles of Research Based Business (15 ects)

De cursus ‘Science Based Business Fundamentals’ is een uitgelezen mogelijkheid om je horizon te verbreden en uit te vinden of een functie in het bedrijfsleven of bij de overheid iets voor jou kan zijn. Je maakt kennis met belangrijke organisatie- en bedrijfsmatige principes, je versterkt je persoonlijke vaardigheden en je krijgt een indruk van de mogelijkheden in het bedrijfsleven. Functies als kwaliteitsmanager, octrooigemachtigde, maar ook directeur van een eigen bedrijf zijn slechts een paar voorbeelden van de vele mogelijkheden.

Het programma van de cursus ‘Principles of Research Based Business’ richt zich op het proces dat leidt van nieuwe kennis naar de toepassing daarvan in de praktijk; op innoveren en ondernemen; het opzetten van nieuwe activiteiten en het starten van nieuwe bedrijven op basis van kennis, gegenereerd in de exacte en de natuurwetenschappen. New business development wordt dit wel genoemd, en het is de kernvoorwaarde voor een innovatieve samenleving. Spil in dit proces vormen de mensen die zowel de wetenschap als het bedrijfsleven begrijpen en tot elkaar kunnen brengen. Wetenschappers ontwikkelen de kennis voor nieuwe geneesmiddelen, duurzamere materialen, gezondere voeding, slimmere software en veiliger chemicaliën, maar hoe komt het tot toepassing in de praktijk? Daarvoor moeten vaak lastige vraagstukken worden opgelost op het gebied van octrooibescherming, veiligheid voor mens en milieu, rendement en acceptatie door overheden.

Meer info

Inleiding

Onze economie heeft grote behoefte aan mensen die de schakel kunnen vormen tussen wetenschap en markt, mensen die in staat zijn de economie een impuls te geven met behulp van innovatieve kennis. Ook organisaties die niet direct met de wetenschap te maken hebben zijn gesteld op mensen die algemene bètavaardigheden combineren met bedrijfsmatige inzichten.

Tijdens de minor ‘Science & Research Based Business’ verwerf je kennis en vaardigheden op het gebied van management, business en entrepreneurship in science- en research gedreven bedrijven. Het gaat hier zowel om bestaande als om nieuw te realiseren bedrijvigheid met de nadruk op wetenschap- en technologie gedreven bedrijven. Deze kennis en vaardigheden komen bij elke loopbaan van pas. Want ook als je onderzoeker wilt worden, krijg je te maken met bedrijfsmatige aspecten. Bijvoorbeeld bij het verwerven van fondsen voor je onderzoek en de overdracht van kennis naar bedrijven. Bovendien kun je na je master of zelfs na een promotie alsnog kiezen voor een loopbaan in het bedrijfsleven.

S&RBB kan je een beter beeld geven van de opties die voor jou aantrekkelijk zijn door het ontwikkelen van:

 • inzicht in de relatie tussen science, research en business,

 • zicht op de carrièreperspectieven op het gebied van science en business,

 • basiskennis van de bedrijfskundige aspecten van science- en research gedreven business,

 • vaardigheden in het concretiseren van science-gedreven business activiteiten in de vorm van marketing-, investerings- en projectplannen,

 • vaardigheden in het onderkennen, beoordelen en ontwikkelen van business opportunities die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een business plan voor exploitatie.

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen organiseert de minor in samenwerking met het Centrum voor Bedrijfswetenschappen en de TU Delft en met medewerking van Erasmus Universiteit Rotterdam en het BioSciencePark.

LET OP: de minor wordt gegeven in het Engels.

Omschrijving programma

Het programma van deze minor is opgebouwd uit twee fulltime cursussen:

 • Science Based Business Fundamentals

 • Principles of Research Based Business

Klik voor de vakomschrijving van deze cursussen op de knop Vakken bovenaan deze pagina.

Inschrijven

Je kunt je vanaf 3 mei tot en met 1 augustus 2010 inschrijven voor de minor via uSis. De course ID van de S&RBB Minor is 001276. Wanneer je interesse hebt in (een onderdeel van) de S&RBB Minor, gelieve dit ook aan te geven via het S&RBB aanmeldformulier.

Totaal aantal ects voor de gehele minor: 30

De gehele minor is een fulltime programma en is verspreid over een half jaar:

 • Science Based Business Fundamentals, Bachelor Edition zal starten op maandag 6 september 2010. De cursus duurt 10 weken en loopt tot en met 12 november 2010.

 • Priniciples of Research Based Business zal starten op maandag 15 november 2010. De cursus duurt 10 weken en loopt tot en met 4 februari 2011.

Het complete rooster is voor deelnemers van de cursus vanaf eind augustus op Blackboard te zien.

S&RBB minor ook geschikt voor studenten zonder Science achtergrond

De S&RBB minor is open voor alle derde jaars Bachelor studenten maar verwacht wordt dat de studenten affiniteit hebben met de Science & Technology sector. Studenten zonder Science achtergrond krijgen met de minor S&RBB niet alleen business vakken maar ook een goede indruk hoe deze sector werkt. Dit kan van pas komen voor bijvoorbeeld rechtenstudenten die interesse hebben in Corporate Law binnen een Biotech bedrijf, psychologiestudenten die interesse hebben in HRM binnen een Hightech bedrijf of Letterenstudenten die interesse hebben in Corporate Communication binnen een Life Science bedrijf.

Minor als voorbereiding op S&RBB in je Master specialisatie

De twee cursussen in de minor zijn qua opzet en inhoud gedeeltelijk hetzelfde als de gelijknamige cursussen in de MSc specialisatie SBB. Indien je (een onderdeel van) de minor volgt, krijg je vrijstellingen in je master. Dit betekent dat je tijdens je Master Specialisation meer verdiepende vakken kunt volgen of langer stage kunt lopen. Per student wordt gekeken naar zijn of haar toekomstplannen en daarbij wordt het best passende S&RBB traject uitgestippeld.

Wil je meer informatie over de S&RBB minor of SBB in het algemeen? Neem contact op per email of bel:

 • Programme Director Harmen Jousma: 071-527 4424

 • Programme Coordinator Grada Degenaars: 071-527 4354