Studiegids

nl en

Eerste jaar

Studenten die voor deze specialisatie kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 ects aan vakken over kunsteschiedenis hebben gevolgd. Tijdens deze masterspecialisatie wordt ten minste de helft van de vakken gevolgd bij de opleiding Kunstgeschiedenis.
Studenten kiezen één of beide van de door de opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies aangeboden vakken: Didactiek van het Nederlands als tweede taal en/of Vertaalwetenschap. Vervolgens vullen zij in overleg met de begeleider, mw. dr. M.E.W. Boers hun programma aan met 2 respectievelijk 3 vakken van het masterprogramma Kunstgeschiedenis

Vak EC Semester 1 Semester 2
Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10
Vertaalwetenschap 10
MA Thesis Dutch Studies 20