Studiegids

nl en

Eerste jaar

Het programma duurt een jaar. De studenten volgen verplicht het vak Didactiek van het Nederlands als tweede taal of het vak Vertaalwetenschap. Ze kunnen ook voor beide vakken kiezen. In dat geval kiezen ze nog twee specialisatievakken à 10 ects, en als ze slechts voor één van de bovengenoemde vakken kiezen, moeten ze nog drie specialisatievakken à 10 ects volgen. De specialisatievakken kunnen in overleg met Prof. dr. O.J. Praamstra gekozen worden uit het aanbod van het masterprogramma Geschiedenis

Vak EC Semester 1 Semester 2
Vertaalwetenschap 10
Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10
MA Thesis Dutch Studies 20