Studiegids

nl en

Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief

Inschrijving

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6478MINKMY vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing. Per blok schrijf je je ook nog in voor de afzonderlijke vakken. Ook dat gaat via uSis. In het onderstaande overzicht vind je onder welk Instituut een vak valt.
Voor dringende vragen kan contact gezocht worden met de coördinator van de minor; dr. Doreen Arnoldus

Omschrijving

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 119.000 kinderen mishandeld en/of verwaarloosd, dat is 34 op elke 1.000 kinderen. Dit heeft vele gevolgen: mishandelde kinderen kunnen concentratieproblemen krijgen en een leerachterstand oplopen, en daarnaast ernstige emotionele en sociale problemen ontwikkelen. Op langere termijn lopen slachtoffers kans om een depressie of angststoornis te ontwikkelen, of zelfs om later hun eigen kinderen te gaan mishandelen (intergenerationele overdracht). Wat zijn de risicofactoren van mishandeling en hoe kun je mishandeling en verwaarlozing screenen? Hoe kunnen kinderen die slachtoffer zijn, worden behandeld? Hoe kun je gevolgen van kindermishandeling onderzoeken en behandelen bij kinderen en volwassenen? Wat is de rechtspraktijk van jeugdzorg, jeugdbescherming en kindermishandeling? Met vakken vanuit de faculteiten Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde geeft deze minor je vanuit een multi- en interdisciplinair perspectief op deze vragen.

Programma

De minor bestaat uit zes Nederlandstalige cursussen van 5 ects (zie de vakbeschrijvingen). De minor begint met een introducerende, multidisciplinaire cursus, gevolgd door vier verdiepende cursussen en een korte praktijkstage als afsluiting.

Rooster

Het rooster van de volledige minor staat vanaf begin juli 2012 op de roosterwebsite van Pedagogische Wetenschappen.
De roosters van de afzonderlijke minorvakken vind je, eveneens vanaf juli 2012, in de vakbeschrijvingen hieronder.

 1. Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een multidisciplinaire benadering (Studieactiviteiten Pedagogische Wetenschappen)
  1. Forensische pedagogiek en forensische psychologie van daders en getuigen (Studieactiviteiten Pedagogische Wetenschappen)
  2. Psychische en neurobiologische gevolgen van kindermishandeling (Studieactiviteiten Psychologie)
  3. Juridische aspecten van kindermishandeling (Studieactiviteiten Rechten)
  4. Medische diagnostiek, preventie en behandeling van kindermishandeling (Studieactiviteiten Geneeskunde)
  5. Stage minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief (geen aanmelding via uSis)

Studenten die niet de gehele minor willen volgen, maar een samenhangend pakket van 15 ects, volgen de eerste cursus, en kiezen daarna twee verdiepende cursussen. De stage is alleen toegankelijk voor studenten die de gehele minor volgen.