Studiegids

nl en

Eerste Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Neem voor meer informatie over het volgen van vakken uit het tweede jaar contact op met de studieadviseur.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Recht 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Burgerlijk Recht 10
Inleiding Strafrecht 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5

Semester 2

Inleiding Europees Recht 5
Inleiding Bestuursrecht 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Grondslagen van het Recht 5
Recht en Bedrijf 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Belastingrecht 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Verbintenissenrecht 10
Rechtsfilosofie 5
Burgerlijk Procesrecht 5
Ondernemingsrecht 10

Semester 2

Romeins Recht 5
Goederenrecht 5
Bedrijfseconomie voor Notariëlen 5
Algemeen en Bijzonder Bestuursrecht 10
Keuzevakruimte 5

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Huwelijksvermogensrecht 10
Erfrecht 10
Geschiedenis van het Europees Privaatrecht 5
Moot Court Notarieel 5

Semester 2

Onroerend Goedrecht 10
Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht 10
Keuzevakruimte 10