Studiegids

nl en

Brain and Cognition (interdisciplinaire minor)

Inleiding

Zo omvattend als het menselijke brein is, zo divers worden de cognitieve neurowetenschappen in deze minor benaderd.

 • Aspecten van de (bio-)medische wetenschappen, biologie, farmaceutische wetenschappen, taalwetenschappen en psychologie worden met elkaar verbonden.

 • Je verwerft inzicht in de neuroanatomie en – fysiologie van het centrale zenuwstelsel, de neurofarmacologie en de gedragswetenschappen.

 • Daarnaast doe je ook kennis op van de cognitieve psychologie en de neuro- en psycholinguïstiek.

Deze minor wordt aangeboden door het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC), een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Wees erop voorbereid dat verschillende faculteiten vaak elk een eigen onderwijscultuur en onderwijsaanpak kennen. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in de verhouding tussen contacturen en uren zelfstudie, in verschillend gebruik blackboard, in groot- of kleinschalig onderwijs, inzet van practica en/of computerondersteund onderwijs en nog veel meer. Let er ook op dat er aanwezigheidsplicht kan zijn voor bepaalde onderdelen (bv. practica, symposia, e.a.). In deze minor zullen onherroepelijk verschillen zijn tussen de cursussen. Dat is wennen. Maar zie het als een uitdaging in die zin ook interdisciplinair getraind worden. Uiteraard word je daarbij ondersteund.

Doelgroep

De minor is gericht op derdejaars studenten uit de opleidingen Biomedische wetenschappen, Geneeskunde, Psychologie, Taalwetenschap, Biologie en Biofarmaceutische Wetenschappen. Studenten van andere opleidingen kunnen de minor volgen als ze zeer gemotiveerd zijn en grote inzet tonen. Studenten die in hun opleiding nog geen 90 studiepunten hebben gehaald, wordt afgeraden de minor te volgen.

De afgelopen jaren is gebleken dat de verwachtingen van sommige studenten t.a.v. de inhoud van de minor niet helemaal overeenstemden met de werkelijkheid. Daarom voor de zekerheid nogmaals: Brain and Cognition is geen typische ‘neurosciences-minor’ in het (bio)medisch domein, maar een minor waarin duidelijk ook aandacht is voor zaken als cognitie, linguïstiek en animal cognition.

Keuzepakket versus Minor

De minor bestaat uit drie delen (zie onder). Kies je voor alleen het keuzepakket dan volg je deel 1 en 2. D.w.z. alleen cursussen van in totaal 15 EC. Kies je voor de hele minor, dan doe je daarna ook deel 3; een minorproject bij een van de faculteiten voor eveneens 15 EC.

Aanmelding en toelating

De aanmelding voor deze minor (2014-15) vindt plaats via uSis tussen 1 mei en 15 juli 2014 (uSis-code 3000MBRAIN).

Let op: ook studenten die alleen het keuzepakket Brain & Cognition van 15 EC doen, moeten zich in uSis voor de 30-EC minor aanmelden. In een later stadium dienen minorstudenten zich via uSis ook nog aan te melden voor de tentamens van de afzonderlijke minoronderdelen. Dit is o.m. nodig om cijfers te kunnen registreren. Studenten die zijn ingeschreven voor de minor ontvangen later via e-mail of Blackboard bericht over hoe en waar zij zich kunnen aanmelden voor de afzonderlijke minoronderdelen.
Het minimum aantal deelnemers waarmee de minor van start gaat is 30. Het maximum bedraagt 60 plaatsen. Bij veel belangstelling kan het aantal van 60 aanmeldingen ruim voor 15 juli bereikt worden (soms al binnen 1 week na 1 mei). De minor wordt dan in uSis onvindbaar of moeilijk vindbaar (want is ‘vol’). Je kunt je dan echter nog wel aanmelden voor een wachtlijst. Dat kan direct via uSis, maar als je de minor echt niet meer kunt vinden, kun je ook een mailtje sturen naar de minorcoördinator, die je op de wachtlijst laat plaatsen. Je kunt vervolgens zelf in uSis zien of je plaats op de wachtlijst wel of niet wordt omgezet in een definitieve aanmelding.
Er zal worden gecontroleerd op propedeusediploma’s. Zonder P geen toegang tot de minor. Selectie vindt alleen plaats als de minor zwaar wordt overtekend. Doorgaans geldt: eenmaal ingeschreven ben je toegelaten.

Taal

Het onderwijs zal in het Nederlands en het Engels gegeven worden.

Kernboeken/literatuur

 • Voor ALLE minorstudenten:
  Harley, T. Talking the talk. (2010) Psychology press.

 • Voor studenten die de cursus Introductie in de neurosciences volgen ook:
  Bear, M.F. et al. Neuroscience: Exploring the Brain. Lippincott Williams & Wilkins (2006), 3rd Edition

 • Voor studenten die de cursus Introductie in de linguïstiek en in de neurocognitieve psychologie volgen ook:
  Ward, J. The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience. Psychology Press (dec. 2009), 2nd Edition (paperback)

 • Powerpoints en pdf-links op Blackboard

Rooster

Het rooster voor de vakken van deel 1 en 2 van de minor/het keuzepakket Brain en Cognition zal zijn terug te vinden op de roostersite van het LUMC. Definitieve roosters worden circa een week voorafgaand aan de start van het vak vastgesteld.

Contact

Voor dringende vragen kan contact gezocht worden met: Dr. Onno Meijer.

Minor

Part 1: Introductory Course Brain & Cognition; (level 200, 5 EC)

 • Course A (for bèta-students (LUMC/W&N)): Introduction to Linguistics and to Neurocognitive Psychology (taught by the Faculty of Social and Behavioural Sciences and by the Fac. of Humanities).

 • Course B: (for alpha/gamma-students (FSW/Fac. Hum/other faculties): Introduction in de Neurosciences (taught by Faculty of Sciences and LUMC).

Part 2: Themes of Brain & Cognition, (level 200-400, 10 EC)

Part 3: Minor Project Brain & Cognition (Practical period/research/literature study, level 300-400, 15 EC)

The 10-week minor project will be conducted on an individual basis or in small groups, within the scientific domains of the LIBC. During part 2 of the minor you will be informed on the availability and choice of projects. For an overview of the diversity in research within LIBC, please already refer to the LIBC website.

Planning and timetables

Parts 1 and 2 will be scheduled as full time modules during the first 10 weeks of the academic year 2014-2015 (1 September till 4 November 2014). Detailed timetables will be published in due course. Part 3 will run until the end of January 2015.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Part 1: Introductory courses: choose one of the two modules

Introductie in de linguïstiek en in de neurocognitieve psychologie 5
Introductie in de neurosciences 5

Part 2: Themes of Brain and Cognition (all courses mandatory)

Animal Cognition 2
Emotion and Cognition 5
Brain and Cognition, Neural Underpinnings of Cognition 2
Brain Diseases 2
Pharmacology of Cognition 2
Psycho- en neurolinguïstiek 2