Studiegids

nl en

Molecular Science and Technology

Molecular Science & Technology is de scheikunde- en technologieopleiding van de TU Delft en de Universiteit Leiden. Wat maakt deze bacheloropleiding uniek?

  • Je profiteert van de breedte van een studie aan twee universiteiten.

  • Vanaf het eerste jaar werk je mee aan grensverleggend universitair onderzoek.

  • De keuze voor een technische of algemene universiteit maak je pas tijdens je studie, in plaats van op het vwo.

  • Je kunt je extra profileren op het gebied van duurzame chemie en technologie.

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Algemene en anorganische chemie (AAC) 6
Calculus 1 (CA1) 6
Practicum basisvaardigheden (PBV) 6
Calculus 2 (CA2) 3
Organische chemie en structuuranalyse (OCS) 9
Chemische analysemethoden (CAM) 3
Chemische thermodynamica (CTD) 6
Quantumchemie en fysica (QCF) 6
Duurzame ontwikkeling en kringlopen (DOK) 3
Inleiding procestechnologie 6
Leren onderzoeken 1 (LO1) 6

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Kernprogramma BSc-MST 2e jaar 2015-2016

Biochemie (BCH) 6
Milieu, veiligheid en maatschappij (MVM) 3
Statistische methoden (STM) 3
Fysische chemie en kinetiek (FCK) 6
Katalyse (KAT) 3
Structuur en eigenschappen van materialen 6
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 3

Major Scheikunde BSc-MST 2e jaar 2015-2016

Chemie en toepassingen van overgangsmetalen (CTO) 6
Theoretische chemie 1 (TC1) 6
Leren onderzoeken 2 Scheikunde (LO2) 6
Organische chemie 2 (OC2) 6
Leren onderzoeken 3 Scheikunde (LO3S) 6

Major Technologie BSC-MST 2e jaar 2015-2016

Lineaire algebra en differentiaalvergelijkingen 6
Fysische transportverschijnselen 6
Leren onderzoeken 2 Technologie (LO2T) 6
Chemische reactorkunde 6
Scheidingstechnologie (SCT) 6

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Major Scheikunde 3e jaar MST 2015-2016

Statistische thermodynamica (STD) 6
Biomoleculaire Chemie (BMC) 6
Leren onderzoeken 4. Bachelor Eindproject Scheikunde (LO4) 18

Major Technologie 3e jaar MST 2015-2016

Numerieke Technieken 3
Chemisch Productontwerp 6
Chemische Biotechnologie 6
Leren onderzoeken 4. Bachelor Eindproject (technologie) (LO4) 15

Verdiepende Minor Advanced MST 2015-2016 (Scheikunde)

Synthetic Organic Chemistry 6
Cell Biology (CEB) 6
Chemistry and physics of Solar Cells 6
Spectroscopy (SP) 6,0
Lineaire algebra en differentiaalvergelijkingen 6
Nuclear Chemistry 6
Fysische transportverschijnselen 6

Verdiepende Minor Advanced MST 2015-2016 (Technologie)

Chemie en toepassingen van overgangsmetalen 6
Chemistry and physics of Solar Cells 6
Spectroscopy (SP) 6,0
Literature study 6
Nuclear Chemistry 6