Studiegids

nl en

Molecular Science and Technology

Molecular Science & Technology is de scheikunde- en technologieopleiding van de TU Delft en de Universiteit Leiden. Wat maakt deze bacheloropleiding uniek?

  • Je profiteert van de breedte van een studie aan twee universiteiten.

  • Vanaf het eerste jaar werk je mee aan grensverleggend universitair onderzoek.

  • De keuze voor een technische of algemene universiteit maak je pas tijdens je studie, in plaats van op het vwo.

  • Je kunt je extra profileren op het gebied van duurzame chemie en technologie.

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Algemene en anorganische chemie (AAC) 6
Calculus 1 (CA1) 6
Practicum basisvaardigheden (PBV) 6
Calculus 2 (CA2) 3
Organische chemie en structuuranalyse (OCS) 9
Chemische analysemethoden (CAM) 3
Chemische thermodynamica (CTD) 6
Quantumchemie en fysica (QCF) 6
Anorganische Chemie (ANO) 3
Inleiding procestechnologie (IPT) 6
Leren onderzoeken 1 (LO1) 6

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Kernprogramma BSc-MST 2e jaar 2019-2020

Biochemie (BCH) 6
Statistische methoden (STM) 3
Structuur en eigenschappen van materialen (SEM) 6
Energie, recycling en veiligheid (ERV) 6
Fysische chemie en kinetiek (FCK) 6
Katalyse (KAT) 3
Leren Onderzoeken 2 6

Keuze: Materialen BSc-MST 2e jaar 2019-2020

Lineaire algebra en differentiaalvergelijkingen (LINDIF) 6
Theoretische chemie (TC) 6
Fysische transportverschijnselen (FTV) 6
Chemie en Fysica van vaste stoffen (CFVS) 6

Keuze: Synthese BSc-MST 2e jaar 2019-2020

Organische chemie 2 (MST) 6
Theoretische chemie (TC) 6
Fysiologische Chemie (FC) 6
Biomoleculaire Chemie (BMC) 6

Keuze: Technologie BSc-MST 2019-2020

Lineaire algebra en differentiaalvergelijkingen (LINDIF) 6
Scheidingstechnologie (SCT) 6
Fysische transportverschijnselen (FTV) 6
Chemische Biotechnologie (CBT) 6

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Minor

Minor 30

Kernprogramma BSc-MST 3e jaar 2019-2020

Chemisch Productontwerp (CPO) 6
Numerieke Technieken (NT) 3

Keuze: Materialen & Synthese BSc-MST 3e jaar 2019-2020

Statistische thermodynamica en Spectroscopie (STS) 6
Leren onderzoeken 4. Bachelor Eindproject Scheikunde (LO4) 15

Keuze : Technologie BSc-MST 3e jaar 2019-2020

Chemische reactorkunde 6
Leren onderzoeken 4. Bachelor Eindproject (LO4) 15

Extra modules

Informatieve vaardigheden 1(IV1)
Informatieve vaardigheden 2 (IV2)
Veiligheid (VEI)
Foutenbeschouwing (FTB)
Mondeling Presenteren (MP)
Schriftelijke Rapportage (SR)