Studiegids

nl en

Gender and Sexuality in Society and Culture

Is sex only a question of biology? Is sexuality the “natural” consequence of sexual difference? How do difference and desire influence ethnicities and “race”? Since the 20th century these questions have been responded to in startling new ways.

Masculinity and femininity are not seen as unique essences, but as cultural constructions: the term “gender” has changed our vision of the world. Also sexuality is not just seen as a sheer force of nature, but as a powerful social experience. Likewise, cultural difference, race and ethnicity have their own social histories and ideologies.

This minor explores social constructions of femininity and masculinity, normal and perverse sexuality and racial marking through cultural texts like novels, poetry, paintings, films, commercials, sculpture, scripture and historiography. Throughout the minor you will learn how to identify and reflect on diverse views about gender and sexuality in society and culture.

Maximum number of participants: 40
Prospectus number: 5000MGENDN
Class number: 1299
Language: English

Cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Histories of Gender and Sexuality in Society and Culture 10
The Desire for the Other: Gender and Ethnicity 5

Tweede semester

Contemporary Visions of Gender and Sexuality 10
Voyeurism and Exhibitionism: Gender in Images 5

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant volgen maken in overleg een keuze uit het minoraanbod.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

Meer info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Maximum aantal deelnemers: 40
Voertaal: Engels
Webadres: keuzeruimte
Coördinator: dr. E.A. Steinbock
Voor informatie: mw. drs. E.M.T. Poolman e-mail: E.M.T.Poolman@hum.leidenuniv.nl
Aanmelding: via uSis

mw. drs. E.M.T. Poolman
h3. Beschrijving

Is sekse een biologische kwestie? Is seksualiteit het ‘natuurlijke’ gevolg van sekseverschil?
De afgelopen decennia is men over deze vragen totaal anders gaan denken.
Mannelijkheid en vrouwelijkheid worden niet meer gezien als éénduidige biologische gegevens, maar als sociale en culturele constructies – de term gender drukt die veranderde visie uit. Ook seksualiteit wordt niet zomaar als pure natuurkracht opgevat, maar als constructie. Die constructies van vrouwelijkheid en mannelijkheid, van gewone en abnormale seksualiteit komen onder andere tot stand in boeken, films, clips, reclamespotjes en geschiedschrijving.

Deze minor leert je wat onze opvattingen over gender en seksualiteit in de maatschappij en de cultuur teweeg brengen. In het inleidende kerncollege bespreken we hoe denkers in verschillende vakgebieden gender en seksualiteit begrijpen. We nemen de visies binnen religie en (klassieke) filosofie onder de loep, laten ons in de war brengen door de biologie (wáár zit je sekse eigenlijk precies? En: zijn alle dieren en planten heteroseksueel?), volgen baanbrekende psychoanalytici, en tenslotte politici en juristen (bv over de vraag: hoe “fout” is de seksindustrie?). In een themacollege gaan we in op de vraag hoe het komt dat er in onze samenleving zo heel anders naar mannen dan naar vrouwen wordt gekeken. We bestuderen Hollywoodfilms en subversieve films, de plastische chirurgie en rap-clips. In een ander themacollege verbreden we onze blik om visies op vrouwen, mannen en seksualiteit in verschillende culturen met elkaar te vergelijken. In het tweede kerncollege vragen we ons af, met behulp van de theorieën van o.a. Judith Butler en Marjorie Garber, in hoeverre gender tegenwoordig een spel geworden is, zoals performance en travestie.