Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Moderne Midden-Oostenstudies

Kerncurriculum: Area Studies 5
Introduction to the Study of Islam 5

Keuzevak: kies één taal (10 EC)

Beginner's Turkish 1 5
Beginner's Turkish 2 5
Language Acquisition Modern Hebrew 1 5
Language Acquisition Modern Hebrew 2 5
Language Acquisition Persian 1 5
Language Acquisition Persian 2 5
Modern Standard Arabic 1 5
Modern Standard Arabic 2 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Midden-Oosten 1 5

Moderne Midden-Oostenstudies

Economies of the Middle East 5
Islam in the Modern World 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Language and Identity in the Middle East 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Anthropology of the Middle East 5
Urban youth cultures of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

De Geschiedenis van Marokko 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
Inleiding tot het Christendom van het Midden-Oosten 5

Afstudeerrichting Modern Midden-Oosten

Politics, Ideologies, and Societies in the Middle East 5

Kies 2 uit:

History of Contemporary Iran 5
Islamic Law 5
Jews and Judaism: An Introduction 5
Osmaanse Geschiedenis en Cultuur (1300-1922) 5

Tweede semester

Kies voor een van de volgende buitenlandsemesters:

Buitenlandsemester: Rabat

MSA leesvaardigheid 5
Marokkaans Arabisch 10
Excursies Marokko 5
Etnografisch onderzoek 5
Marokkaanse Cultuur en Samenleving 5

Buitenlandsemester: Cairo

Nadere informatie op de website van het NVIC.

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Seminar Midden-Oosten 2 5
Project Politieke Cultuur 10

Kies drie van de volgende vakken. Let op: je mag deze vakken niet al in je eerste jaar hebben gedaan.

Imperia in Azië 1200-1800 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Rituals and Symbols of Islam 5
Shii Islam 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Keuzeruimte 30

Eerste semester

Comparative Literatures of the Middle East 5
Diasporas and Minorities in the Middle East 5

Elective: kies een van de twee

International Relations of the Middle East 5
The Enlightenment and its Others 5

Tweede semester

Seminar Midden-Oosten 3 5
BA eindwerkstuk Midden-Oostenstudies 10