Studiegids

nl en

Politiek: Conflict & Consensus

Het centrale thema in de politicologie is, aldus vooraanstaand politicoloog Michael Laver, ‘any mixture of conflict and cooperation’. Conflict is in de politiek een gegeven en de uitdaging voor politici is om procedures en instituties te ontwikkelen om een conflict op te lossen. Het potentieel voor conflict stijgt naarmate samenlevingen minder homogeen zijn. Deze minor ‘Politiek: conflict en consensus’ gaat over de vraag hoe, gegeven de grote maatschappelijke diversiteit, in de politiek conflicten ontstaan en worden beslecht. Daarbij wordt de casus van Nederland gebruikt om dit thema te belichten, waarna vervolgens conflict en conflictoplossing in multi-etnische samenlevingen buiten Nederland worden behandeld.

Inschrijven

Klik hier voor meer informatie over de toelatings- en inschrijvingsprocedure voor een minor. Voor het volgen van een minor meldt u zich aan via usis met de code 6000MPCCN. Stuur daarnaast een e-mail naar instituutsbureaupolwet@fsw.leidenuniv.nl als u de mini-minor van 15 EC wilt volgen.

Contactpersonen:
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met:
Studenten A t/m K: Studieadviseur Daniëlle Lovink, email: d.j.m.lovink@fsw.leidenuniv.nl
Studenten L t/m Z: Studieadviseur Ariane Berends, email: a.d.berends@fsw.leidenuniv.nl

Minor Political Science

Vak EC Semester 1 Semester 2
Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel 5
Inleiding Internationale Politiek 5
Comparative Analysis of Political Systems 5
Diversity: Conflict & Consensus 10
Strategic Studies 5

Meer info

Een volledige minor omvat 30 EC en bestaat uit drie inleidende vakken en twee specifieke verdiepende vakken. De ‘mini’ minor van 15 EC bestaat uit de vakken Inleiding Internationale Politiek, Nationale Politiek 1 en Strategic Studies.

Inleidende vakken:
Inleiding Internationale Politiek (5 EC)
Nationale Politiek 1 (5 EC)
Comparative Analysis of Political Systems (5 EC)

Verdiepende vakken:
Strategic Studies (5 EC)
Diversity: conflict and consensus (10 EC)

Inschrijven

Klik hier voor meer informatie over de toelatings- en inschrijvingsprocedure voor een minor. Voor het volgen van een minor meldt u zich aan via usis met de code 6000MPCCN. Stuur daarnaast een e-mail naar instituutsbureaupolwet@fsw.leidenuniv.nl als u de mini-minor van 15 EC wilt volgen.

Studenten die toegelaten zijn tot de minor worden voor 1 september door het Onderwijs Service Centrum ingeschreven voor de vakken en indien van toepassing voor de werkgroepen. Studenten dienen zichzelf binnen de aanmeldtermijn aan te melden voor de tentamens via uSis.

Maximum aantal deelnemers: 25

Vak EC Semester 1 Semester 2

Block I

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel 5
Inleiding Internationale Politiek 5

Block II

Comparative Analysis of Political Systems 5
Diversity: Conflict & Consensus 10
Strategic Studies 5