Studiegids

nl en

Politiek: Conflict & Consensus

Conflict en Consensus

Het centrale thema in de politicologie is, aldus vooraanstaand politicoloog Michael Laver, ‘any mixture of conflict and cooperation’. Conflict is in de politiek een gegeven en de uitdaging voor politici is om procedures en instituties te ontwikkelen om een conflict op te lossen. Het potentieel voor conflict stijgt naarmate samenlevingen minder homogeen zijn. Deze minor ‘Politiek: conflict en consensus’ gaat over de vraag hoe, gegeven de grote maatschappelijke diversiteit, in de politiek conflicten ontstaan en worden beslecht. Daarbij wordt de casus van Nederland gebruikt om dit thema te belichten, waarna vervolgens conflict en conflictoplossing in multi-etnische samenlevingen buiten Nederland worden behandeld.

Een volledige minor omvat 30 EC en bestaat uit drie inleidende vakken en twee specifieke verdiepende vakken. De ‘mini’ minor van 15 EC bestaat uit de vakken Inleiding Internationale Politiek, Nationale Politiek 1 en Comparative Analysis of Political Systems.

Inleidende vakken:

Inleiding Internationale Politiek (5 EC) (Leiden)

Nationale Politiek 1 (5 EC) (Leiden)

Politieke Psychologie (5 EC) (Leiden)

Verdiepend vakken:

Debating Political Institutions (10 EC) (Leiden)

Comparative Analysis of Political Systems (5 EC) (The Hague)

Inschrijven

Klik hier voor meer informatie over de toelatings- en inschrijvingsprocedure voor een minor. Voor het volgen van een minor meldt u zich aan via usis met de code 6000MPCCN/ activiteitnummer 1068. Stuur daarnaast een e-mail naar onderwijsservicecentrum@leiden.edu als u de mini-minor van 15 EC wilt volgen.

Studenten die toegelaten zijn tot de minor worden voor 31 augustus door het OSC ingeschreven voor de vakken en indien van toepassing voor de werkgroepen. Studenten dienen zichzelf binnen de aanmeldtermijn aan te melden voor de tentamens via uSis.

U dient een minor binnen een jaar af te ronden omdat het aanbod jaarlijks wisselt. Mocht dat niet gelukt zijn, dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven voor de volledige minor. Stuur een mail naar het OSC met daarin de vakken vermeld die u nog moet behalen. U wordt dan apart voor deze vakken ingeschreven. Let op, u dient zich altijd zelf in te schrijven voor (eventuele) tentamens.

Maximum aantal deelnemers: 25

Contactpersonen:

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Studenten A t/m K: Studieadviseur Daniëlle Lovink; email: d.j.m.lovink@fsw.leidenuniv.nl

Studenten L t/m Z: Studieadviseur Wencke Appelman; email: w.r. appelman@fsw.leidenuniv.nl