Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Algoritmiek 6
Continue Wiskunde 1 3
Continue Wiskunde 2 3
Databases 6
Digitale technieken 6
Fundamentele Informatica 1 6
Lineaire Algebra voor informatici 1 3
Lineaire Algebra voor informatici 2 3
Logica 6
Oriëntatie Informatica 3
Studeren en Presenteren 3
Programmeermethoden 6
Programmeertechnieken 6

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Complexiteit 6
Computerarchitectuur 6
Concepten van programmeertalen 6
Datastructuren 6
Fundamentele Informatica 2 6
Kunstmatige Intelligentie 6
On being a Scientist, part 1 2
On being a Scientist, part 2 1
Operating Systems 6
Security 6
Seminarium & Onderzoek 3
Statistiek 6

Derde jaar

LET OP: De Bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

De vakken Data Mining, Software Engineering en Fundamentele informatica 3 zijn verplicht voor iedereen!

De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden, TU Delft, of Erasmus Universiteit Rotterdam, of met vijf vakken (van 6 EC) uit het aanbod van het derde jaar van de bachelor Informatica zonder dat daarvoor toestemming van de examencommissie nodig is. In het laatste geval gaat het om een keuze van vijf uit de volgende acht vakken: HCI & Information Visualization, Compilerconstructie, Theorie van Concurrency, Computer Graphics, Netwerken, Natural Computing, Data Science en Programmeren en Correctheid. Indien de vrije keuzeruimte op een andere manier wordt ingevuld zal vooraf toestemming moeten worden gevraagd aan de examencommissie. De examencommissie zal toetsen op samenhang en niveau.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject/Bachelorklas 15
Compilerconstructie 6
Computer Graphics 6
Data Science 6
Data Mining 6
Fundamentele Informatica 3 3
Human Computer Interaction & Information Visualization 6
Natural Computing 6
Netwerken 6
Programmeren & Correctheid 6
Software Engineering 6
Theorie van Concurrency 6