Studiegids

nl en

Fundamentele Informatica 1

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak verschaft een elementaire wiskundige basis die bij veel informaticavakken impliciet of expliciet als voorkennis wordt verondersteld. Er wordt een begin gemaakt met het formaliseren van begrippen uit de fundamentele informatica.

Leerdoelen

Kennismaken met discrete wiskundige structuren van algemeen belang voor de informatica, leren omgaan met formalisaties, abstracties en bewijstechnieken.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkgroep

Toetsing

Schriftelijk afsluitend tentamen. Halverwege schriftelijke toets, die een kleine bonus kan opleveren.

Literatuur

Schaum’s Outline of Discrete Mathematics (3rd edition), by Seymour Lipschutz, Marc Lipson. ISBN 0071615865
Aanvullend collegedictaat, kopieen van transparanten.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Fundamentele Informatica 1