Studiegids

nl en

Afstudeerrichting Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie

Per 1 september 2016 kent de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) de Afstudeerrichting BFW en Farmacie . Deze afstudeerrichting is alleen toegankelijk voor BFW-studenten die aan de ingangseisen van deze afstudeerrichting voldoen (zie onder). Het aantal BFW-studenten dat de Afstudeerrichting BFW en Farmacie kan volgen is beperkt en is voor het academisch jaar 2018-2019 bepaald op minimaal 10 en maximaal 50 BFW-studenten. De opleiding behoudt zich het recht voor minder studenten toe te laten.

meer info

Ingangseisen en selectie 2018-19

De Afstudeerrichting BFW en Farmacie is uitsluitend toegankelijk voor BFW-studenten die voldoen aan de volgende criteria:

  • in september 2015 of 2016 gestart met hun opleiding BFW,

  • aantoonbare motivatie,

  • professionele studiehouding,

  • goede communicatieve vaardigheden,

  • goede beheersing van de Nederlandse Taal.

De selectieprocedure voor de Afstudeerrichting BFW en Farmacie is in april 2018 afgerond.

Ingangseisen en toelating voor 2019-2020

De Afstudeerrichting BFW en Farmacie is uitsluitend toegankelijk voor BFW-studenten die hun propedeuse examen met goed gevolg hebben afgelegd. Toelating geschiedt in eerste instantie op basis van de datum waarop het propedeuse diploma is behaald en, in het geval deze datum voor meerdere studenten gelijk is, in tweede instantie op basis van de volgorde van inschrijving in uSis. Inschrijven in uSis is mogelijk van 15 maart tot en met 25 maart 2019. De toelatingsprocedure voor de Afstudeerrichting BFW en Farmacie, waarvan de onderwijsonderdelen in Academisch jaar 2019/2020 worden verzorgd, wordt in principe in maart 2019 afgerond. De toelatingsprocedure voor de Afstudeerrichting BFW en Farmacie, waarvan de onderwijsonderdelen in Academisch jaar 2020/2021 worden verzorgd, wordt in principe in maart 2020 afgerond.

Programma

BFW-studenten van de Afstudeerrichting Farmacie volgen het algemene programma van de opleiding BFW met uitzondering van de vrije keuzeruimte. In plaats van de vrije keuzeruimte kent de Afstudeerrichting BFW en Farmacie een verplicht integraal Farmacie programma van in totaal 30 EC dat onderstaande vakken omvat.

De afstudeerrichting BFW en Farmacie start op 3 september 2018 om 9.00 uur in een van de collegezalen van de Gorlaeus Laboratoria.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Apotheker en Maatschappij 4
Farmaceutische Technologie 5
Apotheekbereidingen en Analyse 11
Farmacie en Kwaliteit 4
Farmacotherapie 6