Studiegids

nl en

Afstudeerrichting Bio-Farmaceutische Wetenschappen en Farmacie

Per 1 september 2016 kent de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) de Afstudeerrichting BFW en Farmacie. Deze afstudeerrichting is alleen toegankelijk voor BFW-studenten die aan de ingangseisen van deze afstudeerrichting voldoen (zie onder). Het aantal BFW-studenten dat de Afstudeerrichting BFW en Farmacie kan volgen is beperkt en is voor het academisch jaar 2020-2021 bepaald op minimaal 10 en maximaal 50 BFW-studenten. De opleiding behoudt zich het recht voor minder studenten toe te laten.

meer info

Ingangseisen en toelating voor 2020-2021

De Afstudeerrichting BFW en Farmacie is uitsluitend toegankelijk voor BFW-studenten die hun propedeuse examen met goed gevolg hebben afgelegd. Toelating geschiedt in eerste instantie op basis van de datum waarop het propedeuse diploma is behaald en, in het geval deze datum voor meerdere studenten gelijk is, in tweede instantie op basis van de volgorde van inschrijving in uSis. Inschrijven in uSis is mogelijk van 15 maart tot en met 25 maart 2020. De toelatingsprocedure voor de Afstudeerrichting BFW en Farmacie, waarvan de onderwijsonderdelen in Academisch jaar 2020/2021 worden verzorgd, wordt in principe in maart 2020 afgerond.

Ingangseisen en toelating voor 2021-2022

Per 2021-22 wijzigen de ingangseisen en toelating zoals reeds vastgelegd in de OER van 2020-21: de Afstudeerrichting BFW en Farmacie is uitsluitend toegankelijk voor BFW-studenten die hun propedeutische fase in het geheel met goed gevolg hebben afgelegd. Selectie voor deze afstudeerrichting in 2021-2022 geschiedt op basis van de mate van studievoortgang van de vakken die tot het examenprogramma van de bacheloropleiding BFW behoren, zoals deze op peildatum 1 maart 2021 in uSis geregistreerd staat. In het geval de mate van studievoortgang voor meerdere studenten gelijk is, vindt selectie vervolgens plaats op basis van de volgorde van inschrijving in uSis. De toelatingsprocedure voor de Afstudeerrichting BFW en Farmacie, waarvan de onderwijsonderdelen in Academisch jaar 2021/2022 worden verzorgd, wordt in principe in maart 2021 afgerond.

Programma

BFW-studenten van de Afstudeerrichting Farmacie volgen het algemene programma van de opleiding BFW met uitzondering van de vrije keuzeruimte. In plaats van de vrije keuzeruimte kent de Afstudeerrichting BFW en Farmacie een verplicht integraal Farmacie programma van in totaal 30 EC dat onderstaande vakken omvat.

De afstudeerrichting BFW en Farmacie start op 31 augustus 2020 om 9.00 uur in een van de collegezalen van de Gorlaeus Laboratoria.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Apotheker en Maatschappij 4
Farmaceutische Technologie 5
Apotheekbereidingen en Analyse 11
Farmacie en Kwaliteit 4
Farmacotherapie 6