Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Criminaliteit en rechtshandhaving: Criminologie en Veiligheidsbeleid

De Master Criminaliteit en rechtshandhaving is onderverdeeld in de volgende afstudeerrichtingen:

  1. Criminologie en Veiligheidsbeleid
  2. Criminology and Criminal Justice

Voor studenten die voor 1 september 2012 zijn begonnen aan de (oude) master Criminologie met afstudeerrichting ‘veiligheidsbeleid en rechtshandhaving’ is er een overgangsregeling.
Deze is te raadplegen op de facultaire website.