Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Jeugdrecht

De opleiding kent een aantal aanvullende onderwijsactiviteiten: o.a. reflectieseminars, openingscollege, bijeenkomsten met het beroepenveld, deelname aan congressen en symposia. Zie voor meer informatie hierover de Brightspaceomgeving van de masteropleiding Jeugdrecht.

Raadpleeg de roosters om te zien wanneer de vakken precies plaatsvinden.

Jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Children’s Rights 5
Personen- en familierecht vanuit de minderjarige belicht 5
Jeugdbescherming en Jeugdhulp 5
Practicum Jeugdrecht 10

Scriptie deel/fase 1: 5 ec (NB geen afzonderlijk cijfer; alleen eindcijfer)

Scriptie master Jeugdrecht 5

Semester 2

Kind en migratie 5
Jeugd- en straf(proces)recht 5
Privatissimum Jeugdrecht 10

Profileringsvak Jeugdrecht: keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Profileringsvak: Kind en internet 5
Profileringsvak: Capita Selecta Jeugdrecht 5

Scriptie deel/fase 2: 5 ec (NB geen afzonderlijk cijfer; alleen eindcijfer)

Scriptie master Jeugdrecht 5

Arbeidsmarkt

Informatie volgt.