Studiegids

nl en

Jeugdrecht

Let op: alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen!

De opleiding kent een aantal aanvullende onderwijsactiviteiten: o.a. reflectieseminars, openingscollege, bijeenkomsten met het beroepenveld, deelname aan congressen en symposia. Zie voor meer informatie hierover de Blackboardomgeving van de masteropleiding Jeugdrecht.

Jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Interactie tussen Rechtssystemen - Rechtsvinding 5
Interactie tussen Rechtssystemen - Rechtshandhaving 5
Personen- en Familierecht vanuit de Minderjarige Belicht 5
Practicum Jeugdrecht 10
Jeugdbescherming en Jeugdzorg 5

Scriptie/Thesis part 1, 5 van 10 EC, niveau 600

Semester 2

Privatissimum Jeugdrecht 10
Jeugd -en Strafprocesrecht 5
Children’s Rights 5

Gebonden keuze uit onderstaande 2 profileringsvakken:

Regulating Online Child Safety 5
Kind en Migratie 5

Scriptie/Thesis part 2, 5 van 10 EC, niveau 600

Scriptie master Jeugdrecht 10