Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

First year

Vak EC Semester 1 Semester 2

First Semester

History and Politics in Africa 5
Reflexivity and Methodologies in Africanist Research 10
Economy, Geography and Society in Africa 5
Language and Communication in Africa 5
Literature, Art and Culture in Africa: African postcolonial theories and literary criticism 5

Second Semester

Theoretical Foundations and the Interdiciplinary Nature of African Studies 10
Methods and Skills in Africanist Research 5
Thematic Fields: Theoretical and Empirical Explorations 5
Africa in Cross-Regional Perspective 5
Seminar: Writing Research Proposal 5

Second year

Vak EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Research Project: Fieldwork 25
Seminar: Academic Publication 5

Second Semester

Seminar: Thesis Writing 5
Thesis Research Master African Studies 25

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding bij [MA naam opleiding]

Het programma

Het programma van de [MA-opleiding] kenmerkt zich door [inhoud aanvullen].
Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studiecoördinator, de Humanities Career Service, of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Activiteiten

Via de facultaire website en de opleidingswebsite en e-mail word je op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Transferable Skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de inhoudelijke kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten ook op de zogenaamde transferable skills. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk inhoudelijke kennis opdoet, maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van [naam opleiding] vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de vaardigheden waar aan gewerkt wordt.
De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

  • Samenwerken

  • Overtuigen

  • Onderzoeken

  • Zelfsturend leren

  • Creatief denken

Vakken

Uiteraard bieden vakken van het onderwijsprogramma je voorbereiding op de arbeidsmarkt. We streven er als opleiding naar om in elk semester het onderwerp op heel directe of minder directe manier aan bod te laten komen. Binnen [naam opleiding] gebeurt dit binnen de vakken:

  • [naam vak](link naar vak in de e-Studiegids) en aangeven welke arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen aan bod komen (bv. samenwerken aan project x, pitchen van onderzoek of oefenen in beleidsstuk schrijven).

  • [naam vak](link naar vak in de e-Studiegids) en aangeven welke arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen aan bod komen

  • [naam vak](link naar vak in de e-Studiegids) en aangeven welke arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen aan bod komen

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de loopbaanadviseur van de [Humanities Career Service](https://careerzone.universiteitleiden.nl/career-services/geesteswetenschappen/loopbaanadviesvia 071-527-2235, of met je studiecoördinator [naam studiecoördinator](link naar persoonlijke pagina op de website).