Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Master Honours Classes

De Master Honours Classes zijn onderdeel van het extracurriculaire honoursaanbod voor masterstudenten van de Universiteit Leiden. De vakken zijn van hoog niveau, interdisciplinair en houden zich bezig met complexe wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen. Deze classes kunnen gevolgd worden door alle studenten die een masterprogramma volgen aan de Universiteit Leiden.

Studenten kunnen aanmelden voor één Master Honours Class. Na afloop van de class ontvangen studenten een Honours Class certificaat en een vermelding op het diplomasupplement als extracurriculair vak.

Aanmelden voor de classes voor het eerste semester kan van 14 september t/m 27 september 2020 via de studentenwebsite.
Aanmelden voor de classes in het tweede semester kan in februari 2021. De exacte data voor het aanmelden in het tweede semester zullen later bekend worden.

Note. Het aanbod voor aankomend jaar zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.