Studiegids

nl en

Master Honours Classes & Challenges

De Master Honours Classes & Challenges zijn onderdeel van het extracurriculaire honoursaanbod voor masterstudenten van de Universiteit Leiden. De vakken zijn van hoog niveau, interdisciplinair en houden zich bezig met complexe wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen. Deze Honours Classes en Challenges kunnen gevolgd worden door alle studenten die een masterprogramma volgen aan de Universiteit Leiden.

Studenten kunnen aanmelden voor één Master Honours Class of Challenge. Na afloop van de Honours Class of Challenge ontvangen studenten een Honours Class-certificaat en een vermelding op het diplomasupplement als extracurriculair vak.

Aanmelden voor de Honours Classes en Challengeskan op de volgende momenten:

maandag 25 september t/m zondag 15 oktober 2023 voor classes die starten in het 1e semester;

maandag 5 februari t/m 21 februari 2024 om 8.00uur voor classes die starten in het 2e semester.