Studiegids

nl en

Jaar 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

  • Door omstandigheden wordt Transnationaal Ondernemingsrecht in 2021/2022 niet aangeboden. Studenten die in 2020/2021 of daarvoor het vak hebben gevolgd, maar het tentamen nog niet hebben behaald worden doorverwezen naar de algemene Brightspace-omgeving van de master Ondernemingsrecht voor meer informatie.
Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS - Ondernemings- en insolventierecht 5
Verdieping Ondernemingsrecht 10
Practicum: Procederen in het Ondernemingsrecht 5
Fusies en overnames 5

Gebonden keuzevakken I

NB. Keuze uit 2 van de 3 gebonden keuzevakken (I en II). Tevens 'profiel' - vgl. Privatissimum.

IE Merken- en handelsnaamrecht 5

Semester 2

Gebonden keuzevakken II:

Insolventierecht 5
Capita Selecta Ondernemingsrecht 5
Privatissimum Ondernemingsrecht 10
Stage Ondernemingsrecht 5
Scriptie master Rechtsgeleerdheid 10

Arbeidsmarkt

Informatie volgt.