Studiegids

nl en

Dynamics of a Healthy Society

Taal van de minor

Een deel van de cursussen in deze minor wordt in het Engels aangeboden. Voor een aantal onderdelen is Nederlands de voertaal. De informatie in de Studiegids is deels in het Engels en deels in het Nederlands beschikbaar.

Cursusduur

Deze minor is een studieprogramma van 15 studiepunten (EC) en beslaat 10 weken in het eerste semester.

Doel

Health inequities, obesity among children, loneliness, performance stress among youngsters. What are the drivers behind such ‘wicked problems’ and how might they be related? This minor offers you the possibility to work with societal partners to gain a deeper understanding of real-life problems.

In this minor we apply a so-called ‘challenge based learning’ approach in which societal partners present students with a specific challenge for creating a healthy society. Students with various backgrounds work in interdisciplinary teams in which they engage in fieldwork and start collaborations with external stakeholders, such as policy makers from the municipality, public health workers and residents.

Students will be equipped for this ‘learning by doing approach’ by learning skills for interdisciplinary and participatory collaboration, such as participatory action research, and for conducting qualitative and quantitative research to understand the dynamics of a healthy society. Moreover, teachers from different disciplines in Leiden, Rotterdam and the Applied Universities of Rotterdam, The Hague and Leiden will unfold the layers of a healthy society through the lenses of Psychology, Sociology/Anthropology and Governance.

Vragen

 • Voor vragen over de cursusinhoud, zie het tabblad 'Cursussen' of neem voor specifieke vragen contact op met de cursuscoördinator van de desbetreffende cursus.

 • Voor vragen over inschrijven, zie het tabblad 'Inschrijving' of neem bij specifieke vragen contact op met het Onderwijs Service Centrum

 • Voor vragen over de Regels en Richtlijnen, zie het tabblad 'Meer Info' of neem contact op met een studieadviseur van de opleiding Psychologie.

Cursussen

De minor wordt verzorgd door de betrokken disciplines vanuit de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en het Vitale Delta Consortium van de Hogescholen. De cursussen ‘A Healthy Society: Health Behaviour, Well-Being and the Role of Stress’ en ‘Participatory Action Research with Interdisciplinary Reflection and Coaching’ worden verzorgd door de Universiteit Leiden, de laatste in samenwerking met het Vitale Delta Consortium. De cursussen ‘Governing a Healthy Society’ en ‘Socio-Cultural Perspectives on the Healthy Society’ worden verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderwijsactiviteiten vinden plaats in Leiden, Den Haag en Rotterdam, afhankelijk van de aangeboden stof.

Onderwijsvorm en Toetsing

Zie de individuele cursuspagina's voor meer informatie over leerdoelen, onderwijsvorm en toetsing. Deze kunnen afwijken van wat je gewend bent in je eigen opleiding.

Examenvoorzieningen moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de examenperiode aangevraagd worden. Hiervoor moet officiële documentatie ingeleverd worden bij de studieadviseur Psychologie. Dit is ook nodig als je deze voorzieningen al toegekend hebt gekregen bij je eigen opleiding.

Let op: de inschrijving voor tentamens en hertentamens wordt verzorgd door het Onderwijs Service Centrum (OSC).

Vak EC Semester 1 Semester 2
A Healthy Society: Health Behaviour, Well-Being and the Role of Stress 4
Governing the Healthy Society 3
Socio-Cultural Perspectives on the Healthy Society 3
Participatory Action Research with Interdisciplinary Reflection and Coaching 5

Inschrijving

Inschrijving voor deze minor verloopt via eduXchange. De periode van inschrijving verschilt per doelgroep (zie onder) en ligt tussen 8 mei en 31 mei.

Maximum aantal deelnemers: 60 (minimum 25)

Doelgroep

We welcome all students that feel inspired by learning from other disciplines and who are interested in issues with regard to health in a very broad sense, such as health, mental well-being, prevention, lifestyle and health inequities!

This minor is open to all third-year bachelor students of the three LDE universities. In addition to this, we welcome students of the HSL, HHS, HRO and InHolland. This way, we aim for a unique interdisciplinary collaboration with students from various backgrounds to build strong cross-disciplinary teams.

You will follow courses in Leiden and Rotterdam (please check the information for each module), and will conduct fieldwork in the region. Please note that in the first year of this course, we open our minor for students that master the Dutch language to facilitate contact with the target population.

Inschrijving

 • Voor studenten van de Universiteit Leiden: zie de minorpagina op het studentenportaal

 • Voor studenten van de TU Delft of de Erasmus Universiteit: meer informatie over aanbod en aanmeldingen is hier te vinden

 • Voor studenten van overige universiteiten en van HSL, HHS, HRO en InHolland: meer informatie over aanbod, aanmelding en plaatsing is hier te vinden

Na sluiting van de inschrijfperiode, ontvang je meer informatie en word je door het Onderwijs Service Centrum inschreven voor de cursussen. Deze inschrijving bevat alle componenten van de cursus, inclusief het tentamen en hertentamen.

Meer info

Deze minor valt onder de bevoegdheid van de Examencommissie Psychologie. De Regels en Richtlijnen van het Instituut Psychologie zijn van toepassing. Het wordt van studenten verwacht dat ze op de hoogte zijn van onze Facultaire en Opleidingsreglementen.

Eindtermen

After finishing this minor, the student is able to:

 • Analyse the fundamentals of the challenges to a healthy society by interpreting different knowledge sources;

 • Formulate an interdisciplinary problem definition, synthesizing monodisciplinary perspectives on the problem;

 • Apply the fundamentals of transdisciplinary, transformations and transitions, including complexity theory and systems and transitions thinking relevant to the project;

 • Reflect on their academic, theoretical, practical and (intra)personal experiences and biases, both as a group and individually;

 • Interpret normativity and a variety of interests from different stakeholders while navigating uncertainty and complexity in an open learning environment.

Zalen in het Pieter de la Court gebouw

In het gebouw zijn de zalen op de volgende manier aangeduid:
De verdieping worden aangegeven met: S = souterrain, 1 = eerste verdieping, enzovoort
Daarna volgt de letter A, B of C:

 • de linkerhelft van elke verdieping is A, de zijde van het restaurant

 • de rechterhelft van elke verdieping is B, de zijde van de bibliotheek

 • de zijde en de lokalen die om de centrale hal gesitueerd liggen zijn C

De laatste twee cijfers geven het nummer van de zaal aan.