Studiegids

nl en

Derde jaar

Overgangsperiode naar separate bachelor Data Science and Artificial Intelligence

Sinds 1 september 2023 is de specialisatie Kunstmatige Intelligentie alleen beschikbaar voor 3e jaar. Studenten die voor september 2023 vakken van het 2e jaar nog niet hebben voltooid, kunnen deze vakken vinden in het programma van de bachelor Informatica, of in die van de bachelor Data Science and Artificial Intelligence.

Vrije keuzeruimte

De ‘vrije keuzeruimte’ van 36 ECTS kan gevuld worden met:

 • ofwel 1 cursus uit de DSAI-keuzevakken en een van de 30 ECTS-minoren aangeboden door de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam

 • of met een vrije keuze uit 6 vakken uit de DSAI-keuzevakken, zie studiegids

Indien de vrije keuzeruimte op een andere wijze wordt ingevuld, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de examencommissie. Het zelf samengestelde pakket vakken moet minimaal 15 EC aan vakken op het gebied van Data Science and Artificial Intelligence omvatten en de examencommissie beoordeelt op samenhang en niveau.

Overgangsregeling(en) 2023-2024

Studenten die het vak Introduction to Behavioural Data Science (6 ECTS) niet hebben behaald kunnen kiezen uit het vak Cognition & Computation (3 ECTS) en Research Methods in AI (3 ECTS).

Aandachtspunt(en)

 • De Bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

Om in het derde jaar te mogen starten met het bachelorproject moet aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan:
A. het eerste jaar van de propedeutische fase Informatica/Kunstmatige Intelligentie in zijn geheel is afgerond;
B. bij aanvang van het voorjaarssemester van het lopende studiejaar minimaal 66 EC behaald zijn aan vakken (vakken uit een minor tellen niet mee) uit het tweede en derde jaar van de opleiding;
C. op dat moment zijn minimaal 18 EC behaald uit het vierde semester (lente semester van het tweede jaar) van de opleiding inclusief het vak Introduction to Behavioral Data Science en Research Methods in AI.

In uitzonderlijke gevallen kan de studieadviseur toestemming geven tot deelname als niet volledig aan de tweede of derde voorwaarde is voldaan.

Wij verwachten dat studenten een gewone laptop met Linux of Windows hebben en kunnen meenemen. MacOS kan in de meeste gevallen ook volstaan, maar er is mogelijk minder ondersteuning beschikbaar. Er zijn geen strikte hardwarevereisten. Voor de meeste cursussen adviseren we echter een laptop met voldoende (8GB+) geheugen, een moderne CPU (gemiddeld bereik, niet noodzakelijkerwijs high-end) en moderne GPU (medium bereik, indien mogelijk CUDA-compatibel, zeker niet high-end). Op deze laptops hoeft niet zeer intensief te worden gerekend, maar vindt plaats op universitaire servers.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

AI & Ethics 3
Bachelorklas 15
Software Engineering 6

Keuze uit één van de volgende twee vakken

Cognitive Neuroscience 6

Vrije keuzeruimte - Keuzevakken (36 EC)

Artificial Intelligence and Robotics Challenge 2
Cognitive Modelling 6
Cognitive Neuroscience 6
Concepts of Programming Languages 6
Creative AI 6
Data Science 6
Human Computer Interaction and Information Visualization (Bsc) 6
Introduction to Reinforcement Learning 6
Introduction to Video Game Making 6
Natural Computing 6
Program Correctness 6

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Tijdens de bachelor opleiding Informatica willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast kennis, vaardigheden ontwikkelt, praktijkervaring opdoet, oriënteert op functies & loopbanen en reflecteert op je eigen profiel en ontwikkeling. Behalve inhoudelijk kennis is het ook van belang om bewust te zijn van de zogenaamde transferable skills die je ontwikkelt buiten én tijdens je opleiding. Dit zijn bijvoorbeeld je cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken en communiceren. Tezamen draagt dit bij aan jouw ontwikkeling als professional en biedt het een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Op verschillende momenten tijdens je studie kunnen er vragen over dit onderwerp ter sprake komen, zoals: Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet binnen en buiten je opleiding gebruiken op de arbeidsmarkt? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Mogelijk heb je er al eens met de studie adviseur, mentor, tutor, de Science Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen ontwikkeling, mogelijkheden en (studie)loopbaanprofiel, én tevens de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De bachelor Informatica heeft als doel studenten een grondige kennis te verschaffen van zowel de theoretische als de praktische aspecten van de informatica-discipline. Hierin staan wiskunde, logica en een fundamentele wetenschappelijke aanpak centraal. De opleiding stelt studenten in staat om een sterke basis in de discipline te ontwikkelen door te leren programmeren en zowel software en als uitgebreidere systemen te doorgronden met aandacht op de achterliggende wiskunde. Daardoor worden studenten opgeleid tot een sterke, academische informatici met een harde bèta-achtergrond. Het bachelor Informatica biedt vier afstudeerrichtingen die overeenkomen met belangrijke onderzoeksthema’s en toepassingsgebieden in de informatica: Informatica, Bioinformatica, Informatica & Economie en Kunstmatige Intelligentie. Zo biedt de opleiding een unieke combinatie van een stevige theoretische basis en praktische toepassing, met uitgebreide aandacht bij de afstudeerrichting Informatica en Economie aan belangrijke gebieden in de arbeidsmarkt zoals het ontwerpen en analyseren van financiële processen, data science en kunstmatige intelligentie.

In de Studiegids zijn er per vak leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou te informeren welke onderdelen aan bod komen ter ontwikkeling van je (studie)loopbaanprofiel en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Tevens worden verschillende activiteiten georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en het maken van allerlei carrière keuzes. Een overzicht van activiteiten wordt hieronder weergegeven.

Activiteiten

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten in oriëntatievakken

 • Alumnilezingen en bedrijfsbezoeken via De Leidsche Flesch

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven en onderzoeker

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Tweede jaar

 • Alumni- en bedrijfslezingen

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Derde jaar

 • Research skills als onderdeel van het bachelor onderzoek

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Bio Science Park Excursie

 • Vakspecifieke lezingen (Ada Lovelace Lecture, Conferentie)

 • Masterdag

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Mentornetwerk

Science Career Service

Science Career Service, één van de diensten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, biedt informatie en advies over studie (her) oriëntatie, loopbaanplanning en persoonlijk (studie)loopbaanprofiel, alsmede voorbereiding op de arbeidsmarkt, zoals solliciteren. Studenten kunnen bij Science Career Service terecht voor onder meer online informatie, (telefonisch) inloopspreekuur, workshops en individuele afspraken. Daarnaast biedt Science Career Service expertise en ondersteuning aan opleidingen die de verbinding tussen hun curriculum en de arbeidsmarkt willen versterken. Dit kan variëren van het geven van specifieke gastcolleges/workshops tot het adviseren over het integreren van loopbaanoriëntatieprogramma's in het curriculum.

LU Career Zone

De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, video opnames van webinars en tools, zoals professionele tests om een idee te krijgen over je persoonlijke profiel. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk

De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentor Network in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.

Contact

Heb je vragen over je (studie)loopbaan keuzes en heeft bovenstaande informatie je niet verder kunnen helpen? Neem dan contact op met de studieadviseur via d.j.broekens@liacs.leidenuniv.nl.