Studiegids

nl en

Klassieke en moderne retorica

Vak
2009-2010

Beschrijving

Waarom gaan sommige politici de geschiedenis in als geweldige redenaars? Ligt dat alleen aan hun ideeën of spelen er (ook) andere factoren een rol? In dit college worden zowel oude als moderne theorieën over overtuigen en beïnvloeding behandeld. De eerste weken besteden we aandacht aan de geschiedenis, het systeem en de praktijk van de klassieke retorica. Daarna worden moderne retorische benaderingen van onder meer ideologische en literaire teksten, maar ook van beeldtaal besproken en gedemonstreerd.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

-

Leerdoelen

  • Kennismaking met de achtergronden bij het systeem van de klassieke retorica (van Aristoteles tot Quintilianus) en de doorwerking van dit systeem in het heden.

  • Kennismaking met de herleving van de klassieke retorica in de 20ste en 21ste eeuw in de argumentatietheorie en de kritische retorica, en de opgedane kennis leren toepassen bij de analyse van moderne literaire en niet-literaire teksten.

Literatuur

Wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vragen over theorie en toepassingsvragen (tekst-/beeld-analyse).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Dr. H. (Henrike) Jansen, tel. 071 527 2131.

Aanmelden

Via U-Twist

Blackboard

Ja.

Opmerkingen

Blok 3 gaat over klassieke retorica.
Blok 4 is gewijd aan moderne retorische benaderingen.