Studiegids

nl en

Language Acquisition 1: From Scratch to Script

Vak
2009-2010

Beschrijving

 1. Schrijfvaardigheid: Deze inleidende cursus schrijfvaardigheid heeft tot doel u vertrouwd te maken met de grammaticale en stilistische kenmerken van formele teksten in het Engels. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: formele stijl, cohesie, het schrijven van doeltreffende inleidingen en conclusies, en het omgaan met naslagwerken en bronnen. Daarnaast behandelen de hoorcolleges die grammaticale verschijnselen die u nodig hebt om u nauwkeurig uit te drukken. De deelnemers bereiden thuis allerlei schrijfopdrachten voor, die vervolgens in de werkgroepen worden besproken. Ook zal van u verwacht worden dat u regelmatig korte schrijfopdrachten inlevert die vervolgens van commentaar voorzien en beoordeeld worden. Wij hopen dat u aan het einde van de cursus met enig zelfvertrouwen Engelse teksten zult schrijven.
  1. Talenlaboratorium. Het eerstejaars onderdeel uitspraak heeft in het eerste semester tot doel door middel van oefening uw uitspraak van Engelse klinker- en medeklinkerklanken te verbeteren. Natuurlijk is het analyseren en oefenen van afzonderlijke klanken niet zaligmakend. Daarom zal er in deze cursus ook aandacht besteed worden aan woorden die vaak verkeerd uitgesproken worden en aan accent en klemtoon. Op deze wijze zal uw Engels geleidelijk aan steeds natuurlijker klinken. Verder komt in de cursus ook luistervaardigheid aan bod. Tijdens het tentamen worden uw uitspraak en luistervaardigheid getoetst.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus:

 • zijn studenten zich bewust van de verschillen tussen het gesproken en geschreven Engels;

 • hebben studenten kennis van en inzicht in de grammaticale en stilistische kenmerken van academische teksten en beschikken zij over de geëigende terminologie om deze kenmerken te beschrijven;

 • kunnen studenten korte academische essays schrijven in grammaticaal en stilistisch correct Engels;

 • kunnen studenten een aantal uitspraakproblemen voor Nederlandse leerders van het Engels benoemen, zijn zij in staat bij zichzelf deze problemen te herkennen, en proberen zij deze in eigen uitspraak te vermijden;

 • is hun luistervaardigheid op niveau C2 van het Common European Framework.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met multiple choice vragen over de grammatica, spelling en interpunctie en stilistiek behandeld in Kolln en in de hoorcolleges (40%).

 • Mondeling uitspraaktentamen in het talenpracticum (15%).

 • Luistervaardigheidtentamen in het talenpracticum (10%).

 • Gemiddelde cijfer van een viertal korte schrijfopdrachten (35%).
  Indien het cijfer voor één van de bovenstaande vier onderdelen lager is dan 5.0, kan dit onderdeel niet gecompenseerd worden, en moet de student het onvoldoende onderdeel herkansen.

Blackboard

Deze cursus wordt ondersteund door blackboard.

Literatuur

 • Davidson, George. ed. Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases. London: Penguin, meest recente druk.

 • Gussenhoven, C. & A. Broeders. English Pronunciation for Student Teachers. Groningen: Wolters-Noordhoff: meest recente druk. [Brits Talenlaboratorium]

 • Kolln, Martha. Rhetorical Grammar: Grammatical Choices, Rhetorical Effects. New York: Pearson Education, 2007.

 • Laaken, M. van der et al. Writing Better English. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2001.

 • Lea, Diana. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Oxford: Oxford University Press: meest recente druk.

 • Longman’s Dictionary of English Language and Culture, meest recente druk.

 • From Scratch to Script: Texts and Assignments Language Acquisition 1, syllabus verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren.

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail