Studiegids

nl en

Language Acquisition 2: The Spoken Word

Vak
2009-2010

Beschrijving

 1. Presenteren en schrijfvaardigheid. Voor de meeste mensen is spreken in het openbaar een vaardigheid die noch van nature, noch van harte gaat. Taalvaardigheid 2 is voor een belangrijk deel gewijd aan spreken in het openbaar – u zult in deze cursus leren hoe u op een effectieve manier een presentatie geeft over uw vakgebied. Daarnaast maakt u echter ook kennis met retorica en theorieën over spreken in het openbaar: de korte schrijfopdrachten die u tijdens de cursus maakt, gaan alle over interactie met een publiek. U bestudeert wetenschappelijke teksten over spreken in het openbaar, u vat deze teksten (kritisch) samen, en presenteert uw bevindingen op een voor leken toegankelijke wijze. Verder bekijkt u presentaties van uw medestudenten en leert u constructieve feedback te geven. Tot slot bekijkt u ook uw eigen presentatie, waarbij u probeert door de ogen van uw publiek naar uzelf te kijken. Wij hopen dat aan het einde van deze cursus het verzorgen van een presentatie niet alleen minder eng zal zijn, maar dat u er bovendien plezier aan zult beleven. Een ander aspect van deze cursus betreft de verwerving van idioom en vocabulaire die vooral in de spreektaal wordt gebruikt. Hiertoe stelt u een portfolio samen van woorden en uitdrukkingen die u in tijdschriften, maar ook op TV en radio bent tegengekomen en in het woordenboek hebt moeten opzoeken.
  1. Talenlaboratorium. In dit deel van de cursus verbetert u uw uitspraak in het talenlaboratorium, waarbij de nadruk zal liggen op suprasegmentele aspecten van uitspraak, met name op intonatie.

Leerdoelen

 • verwerving van kennis over spreken in het openbaar

 • kennismaking met beginselen van de retorica

 • verwerven van presentatievaardigheden

 • oefenen van uitspraak

 • kennismaking met strategieën voor het schrijven van niet-academische teksten

 • oefenenin het schrijven van niet-academische teksttypen

 • verwerving van actieve vocabulaire en idioom

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Presentaties en bijdrage aan discussie 30%; schrijfopdrachten 20%; uitsrpaakopdrachten en -toets 50%.

Literatuur

 • Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

 • Gussenhoven, C. & A. Broeders. English Pronunciation for Student Teachers. Groningen: Wolters-Noordhoff: meest recente druk.

 • Lucas, Stephen E. The Art of Public Speaking. New York: McGraw Hill, 2009.

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail.