Studiegids

nl en

Linguistics 5: Introduction to English Generative Phonology

Vak
2009-2010

Beschrijving

Deze cursus geeft een verdere verdieping van de stof in Taalkunde 4. Er wordt een aantal basisprincipes van de fonologische theorie onder de loep genomen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het kader van de generatieve fonologie, zowel het klassieke derivationele model als dat van Optimaliteitstheorie. Vragen die aan de orde komen zijn: in hoeverre komen de klanksystemen van talen onderling overeen? Hoe verhouden de fonologische processen die we in het Engels aantreffen zich tot die in het Nederlands en andere talen? En in hoeverre kunnen we synchrone als diachrone klankveranderingen beschrijven en verklaren met behulp van kenmerken?

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

Taalkunde 4 of een vergelijkbare cursus moet zijn behaald.

Leerdoelen

Studenten krijgen een gedetailleerder beeld van fonologische theorievorming, en leren fonologische processen uit het Engels te koppelen aan die uit andere talen.

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt.

Toetsing

Schrijfopdracht tijdens de cursus (30%), afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Rooster

Klik hier voor het rooster.
h3. Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden

Studenten kunnen zich via U-twist aanmelden tot 15 juli. Na 15 juli is aanmelding alleen nog mogelijk via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

Er zal geen Blackboard site voor deze cursus beschikbaar zijn.