Studiegids

nl en

Geschiedenis van het christendom

Vak
2009-2010

Beschrijving

Tijdens dit college zal een globaal overzicht van de geschiedenis van het christendom gegeven worden, met aandacht voor het ontstaan van de verschillende hoofdstromingen van het wereldwijde christendom.

Doelstelling

Studenten worden geacht na deze collegereeks een globaal beeld te hebben van ontstaan en ontwikkeling van het wereldwijde christendom en inzicht te hebben in de problemen die met de bestudering van deze geschiedenis samenhangen.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege. Van de studenten wordt verwacht dat ze de nader op te geven literatuur gelezen te hebben, zodat ze een actieve bijdrage aan het college kunnen leveren. Het college zal met Blackboard ondersteund worden en studenten wordt aangeraden zich een week voor het begin van het college op Blackboard aan te melden. Nadere informatie over de opzet van het college en de voorbereiding voor het eerste college zal daar te vinden zijn.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de literatuur en collegestof.

Literatuur

David Chidester, Christianity. A Global History (London: 2000 of paperback: New York 2001). Voor het tentamen moeten behalve de collegeaantekeningen, deel twee en drie (hfst. 11 t/m 30) van dit boek bestudeerd worden.

Toelating

Geen eisen.

Opmerkingen

Voor deelname aan alle overige vakken van de afdeling Geschiedenis van het christendom moet dit college met goed gevolg zijn afgerond.
Dit college kan samen met de colleges Aziatisch (najaar 2008) en Afrikaans christendom (najaar 2009) (alternerend) en het college Rituelen en symbolen van het christendom deel uit maken van het bachelorkeuzevak of minorpakket (wereld)christendom.