Studiegids

nl en

Talenpanorama van het Midden Oosten: taal, cultuur en politiek in het Midden-Oosten

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college presenteert een panorama van talen en hun sprekers in het Midden Oosten. Deze talen zijn soms met elkaar verwant (zoals Arabisch en Hebreeuws) of in de verte verwant (zoals Arabisch en Berber) of helemaal niet verwant (zoals Arabisch, Perzisch en Turks). Er zal in eenvoudige bewoordingen worden uitgelegd wat de taalkundige kenmerken van de diverse talen en taalfamilies zijn en hoe de relatie ligt met de identiteit van de sprekers van die talen. Daarnaast worden vraagstukken betreffende taal en identiteit aan de orde gesteld alsmede het verschijnsel taal in politieke context zoals het verschijnsel van de al dan niet officiële status van talen en hoe er door sprekers naar hun eigen taal en andere talen wordt gekeken.
Het BA college “Taalkundige diversiteit van het Arabisch” bouwt voor Arabisten op dit college voort.

Leerdoelen

Studenten doen een basale kennis op van de veelheid van talen van de Islamitische Wereld en kunnen hiertussen taalkundige verbanden leggen. Ze zijn zich bewust van de sociaal-taalkundige kwesties die in het Midden-Oosten spelen en kunnen deze duidelijk beschrijven.

Rooster

Rooster

10 september
collegevrij i.v.m. inauguratie studentenverenigingen

17 september
1a. Overzicht over de taalfamilies van het oude en moderne Midden Oosten
1b. De semitische talen

24 september
2a. Klassiek Arabisch en modern Standaard Arabisch
2b. De Arabische spreektalen

1 oktober
3a. Van Bijbels Hebreeuws tot Ivriet
3b. Van Bijbels Aramees tot Neo-Aramees

8 oktober
4a. Het Indo-Europees: van het Nederlands naar de Iraanse talen
4b. Perzisch

15 oktober
5a. Turkoïde talen: van China tot de Balkan
5b. Turks

22 oktober
6. De talen van het oude Egypte: van Oud-Egyptisch tot Koptisch

29 oktober
Collegevrij: toetsweek

5 november
7. (Alfabetische) schriften van het oude en het moderne Midden-Oosten

12 november
8. Berberse talen van Noord-Afrika

19 november
9. Sociolinguistiek van het Midden Oosten

26 november
10. Taal en religie [Buskens]

3 december
11. Taalideologie in het Midden Oosten : taalideologie, taalpolitiek, taalpurisme

10 december
12. Taal en identiteit in het Midden Oosten: het Koerdisch

17 december
13. Taalkundig veldwerk in het Midden Oosten

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege door diverse docenten.

Toetsing

Werkstuk (2000 woorden) [geldt voor 40% van het eindcijfer]
Handleiding schriftelijk werkstuk
Schriftelijk tentamen [geldt voor 60% van het eindcijfer]
Zie voor tentamendata en data van de deadlines van het werkstuk het tentamenrooster op de website
Beide onderdelen dienen met een voldoende te worden afgerond.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Wordt tijdens het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten Midden-Oostenstudies worden aangemeld door de onderwijsadministratie in uSis.

Contact

Dr. M.G. Kossmann

Opmerkingen

Een deel van het college wordt gezamenlijk met de studenten van het college Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld van OCMW gegeven. Vakcode en toetsing voor OCMW-studenten zijn echter verschillend.