Studiegids

nl en

Culturele Antropologie van het Midden-Oosten

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een inleiding in belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het hedendaagse Midden-Oosten, met eveneens aandacht voor het de historische achtergronden. Te behandelen onderwerpen zijn onder andere: de relaties tussen stad en platteland; veranderingen in middelen van bestaan, ecologie en economische verhoudingen; tribale, etnische en interreligieuze relaties; man-vrouwverhoudingen; familierelaties; omgangsvormen in het dagelijks leven; staat en samenleving; religies en gemeenschappen. Ook de geschiedenis en vooronderstellingen van een antropologische benadering van het Midden-Oosten zullen kritisch bezien worden.

Leerdoelen

Gedegen kennis van een aantal belangrijke aspecten van de culturen en samenlevingen van het Midden-Oosten. Basiskennis van antropologische theorieën en methoden voor zover van belang voor Middenoosterse samenlevingen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Werkstuk (40%, dient minimaal voldoende te zijn) Handleiding schriftelijk werkstuk
schriftelijk tentamen (60%).

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Dale F. Eickelman,2002, The Middle East and Central Asia. An Anthropological Approach (Fourth edition); Englewood Cliffs: Prentice Hall. Verdere literatuur wordt opgegeven tijdens college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent: Dhr Dr. E. Harmsen