Studiegids

nl en

Cultuur en vergelijking

Vak
2013-2014

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) en van de gelijknamige minor. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS of voor de minor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak. Studenten die dit vak willen volgen als keuzevak dienen zich ook voor de minor CA-OS in te schrijven.

 • Dit vak is tevens toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot het pre-master programma voor de master CA-OS.

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

Deze cursus geeft studenten een eerste inleiding in de betekenis, bruikbaarheid en geschiedenis van het begrip “cultuur” zoals dat door antropologen en sociologen wordt gehanteerd, en in de wetenschapsfilosofie die bij de bestudering van cultuur hoort. Die filosofie is vooral een historische filosofie, die benadrukt dat om kwalitatieve sociale wetenschap te bedrijven, men zich bewust moet zijn van de wijze waarop sociaal-wetenschappelijke vraagstukken (en bovenal de opvatting van cultuur) door de tijd heen zijn veranderd, om goed te kunnen beoordelen hoe en waarom we vandaag de dag al of niet spreken van “cultuur”. Daarbij ligt de nadruk op het verschil met het gebruik van het begrip “cultuur” in het alledaagse spraakgebruik (“hoge” en “lage” cultuur; “multiculturalisme”; cultuur en etniciteit).

Het programma bestaat uit een inleiding (eerste week) en zes thema-blokken van vier colleges (twee weken). In elk blok worden centrale ontwikkelingen in het denken over cultuur besproken. In de helft van de blokken gebeurt dat aan de hand van klassieke cases, en in de andere helft aan de hand van moderne samenlevingen. Zo passeren de ontwikkeling van het cultuurbegrip, transformaties in economie, het denken over religie en magie, ras, etniciteit en politiek, het belang van verwantschap, en technologie en communicatie de revue, maar gekoppeld ofwel aan de Trobrianders, de Azande, of Bali, ofwel aan moderne samenlevingen (waaronder –vaak- het Nederland van vandaag de dag). De cursus wordt begeleid door één discussiegroep per blok, onder leiding van een onderwijs-assistent. In deze discussiegroep worden vragen uit de literatuur zodanig besproken dat zij voorbereiden op de tentamenvragen. De literatuur bestaat uit zowel oudere en nieuwe teksten van verschillende auteurs, die in samenhang de verloop van een bepaalde historische ontwikkeling laten zien.
De leerstof wordt getoetst door middel van meerdere multiple-choice tentamens, gekoppeld aan enkele essayvragen.

Leerdoelen

 • Kennis van de voornaamste benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie;

 • Kritisch inzicht in de redenen waarom oudere opvattingen van cultuur, die nog steeds in het alledaagse spraakgebruik opgang doen, niet valide zijn;

 • Basis-inzicht in de fundamenten van een historiserende wetenschapstheorie voor sociale wetenschappen;

 • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

 • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

 • Hoorcolleges: 4 september t/m 23 oktober 2013 in het Pieter de la Courtgebouw Wassenaarseweg 52, Leiden.
  Eerste college is op woensdag 4 september 13-15 uur, zaal SA41.
  Daarna elke maandag van 11-13 uur en elke woensdag van 9-11 in zaal 1A20.

 • Werkgroepen (3 bijeenkomsten) in het Pieter de la Courtgebouw Wassenaarseweg 52, Leiden.
  Op maandag 23 september, 7 en 21 oktober 2013, van 13-15 óf 15-17 uur
  (exacte tijden en zaalnummers per werkgroep worden op Blackboard bekendgemaakt)

 • Deeltentamens in het Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden:
  1e deeltentamen: woensdag 25 september 2013, 14-15 uur
  2e deeltentamen: woensdag 9 oktober 2013, 14-15 uur
  3e deeltentamen: woensdag 23 oktober 2013, 14-15 uur

 • Herkansing:
  Vrijdag 29 november 2013, 10-13 uur, zaal 5A47, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 28 uur =42 sbu

 • werkgroep 6 uur = 12 sbu

 • literatuur 516 blz. = 86 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en één open vraag)

 • Verplichte aanwezigheid bij werkgroepen.

In totaal wordt er 4 uur besteedt aan toetsing: drie toetsen, en een inzagemoment.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Literatuur voor Cultuur en vergelijking en Cultuur en globalisering:

 • Reader met artikelen

 • Aanvullende artikelen uit electronische tijdschriften

 • E.E. Evans-Pritchard (1976 [1937]), Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (abridged edition). Oxford: Oxford University Press (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

 • Barnard, Alan, & Jonathan Spencer (eds., 2010) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, 2nd edition. London/New York: Routledge. (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

 • Aanvullende boeken worden nog nader bekendgemaakt

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten moeten zich daarentegen wél aanmelden via Usis in het kader van Studieplan.
Pre-master studenten dienen hun toelatingsprocedure voor de master CA-OS te hebben afgerond en formeel te zijn toegelaten tot het premaster programma. Zij hoeven zich niet aan te melden via uSis.
Minor en a la carte studenten hoeven zich niet aan te melden via uSis.

Contact

Secretariaat CA-OS: 071 – 527 3451