Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Onderaan volgt een volledig overzicht van de onderdelen van de pre-master die door het Instituut CA-OS aangeboden worden. Elke student die expliciet toegelaten is tot de pre-master heeft in de toelatingsbeschikking (Admission Statement) een indicatie gekregen van de vakken die hij/zij persoonlijk als pre-master programma dient te volgen.

Een student kan zich dus niet zelfstandig inschrijven voor de pre-master CA-OS in Leiden. Dat kan alleen wanneer de toelatingscommissie van het Instituut CA-OS heeft besloten dat er sprake is van deficiënties die kunnen worden opgelost door het volgen van een pre-master van maximaal 60 ECTS. De toelatingscommissie bepaalt op basis van de vooropleiding van de kandidaat óf de kandidaat toegelaten kan worden tot de pre-master en wat de inhoud moet worden van dat programma.

Aanmelding voor het masterprogramma CA-OS, inclusief de drie specialisaties, geschiedt via de website www.mastersinleiden.nl .