Studiegids

nl en

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Inschrijving

U kunt zich vanaf 1 mei tot 15 augustus 2013 inschrijven voor deze minor via uSis. Ook studenten die alleen een deel van de minor willen volgen (een keuzepakket), moeten zich via uSis voor de minor als geheel inschrijven. De code in Usis is 6000MCAOSN. Studenten hoeven zich niet voor de losse vakken in te schrijven (inschrijven voor de minor als geheel is voldoende), maar het mag wel indien gewenst (bijvoorbeeld zodat de vakken worden weergegeven in het studierooster).

Voor cursussen die onderdeel uitmaken van de minor is een inschrijving in Usis niet nodig, maar op Blackboard wel.

Deze minor is tevens toegankelijk voor studenten van andere universiteiten, mits er voldoende plek is. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur Nina Osterhaus-Simić: 071 527 3450.

Omschrijving

Deze minor richt zich op het belang van cultuur voor het menselijk handelen. Cultuur heeft in deze context betrekking op de wijze waarop mensen een samenleving inrichten en betekenis toekennen aan verschillende aspecten daarvan zoals religie, politiek, economie, sexe-verhoudingen of gezondheidszorg.
Hoe wordt de culturele eigenheid gedefinieerd, in een wereld waarin stromen van personen, goederen en ideeën steeds omvangrijker worden? Hoe beïnvloedt cultuur het menselijk handelen, idealen, normen en waarden?
Deze minor biedt een overzicht van antropologisch-sociologisch onderzoek en theorieën op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Ook verwerf je kennis en vaardigheden om deze onderwerpen te analyseren en te vertalen naar de praktijk. Thema’s zijn o.a. cultuur en vergelijking (met enkele casestudies) en ontwikkelingsproblematiek.

Maximum aantal deelnemers: 25

Minor CA-OS

De namen van minorvakken zijn per juni 2013 gewijzigd. De inhoud, niveau en studiepunten van deze vakken, en daarmee ook van de minor, zijn daarentegen ongewijzigd gebleven.

De naamswijziging is als volgt gegaan:

  • Cultuur en vergelijking 1 is geworden: Cultuur en vergelijking

  • Cultuur en vergelijking 2 is geworden: Cultuur en globalisering

  • Inleiding in ontwikkelingssociologie is geworden: Ongelijkheid en ontwikkeling in sociologisch perspectief

  • Sociale theorieën van cultuur en ontwikkeling is geworden: Sociale theorieën

  • Ontwikkelingsproblematiek is geworden: Expertseminar in ontwikkelingsvraagstukken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Cultuur en vergelijking 5
Cultuur en globalisering 5
Ongelijkheid en ontwikkeling in sociologisch perspectief 5
Sociale theorieën 10
Expertseminar in ontwikkelingsvraagstukken 5