Studiegids

nl en

Cultuur en globalisering

Vak
2013-2014

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) en van de gelijknamige Minor. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS of voor de minor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak. Studenten die dit vak willen volgen als keuzevak dienen zich ook voor de minor CA-OS in te schrijven.

 • Dit vak is tevens toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot het pre-master programma voor de master CA-OS.

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

Vervolg op Cultuur en vergelijking (zie cursusbeschrijving van dat vak).

Leerdoelen

 • Kennis van de voornaamste benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie;

 • Kritisch inzicht in de redenen waarom oudere opvattingen van cultuur, die nog steeds in het alledaagse spraakgebruik opgang doen, niet valide zijn;

 • Basis-inzicht in de fundamenten van een historiserende wetenschapstheorie voor sociale wetenschappen;

 • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

 • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

 • Hoorcolleges (2x per week):
  Tijd: 4 november t/m 11 december 2013, elke maandag en woensdag. Maandag 11-13 uur en woensdag 9-11 uur.
  Plaats: zaal 1A20, Pieter de la Courtgebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden)

 • Werkgroepen (2 bijeenkomsten):
  Op maandag 11 november en 9 december 2013
  (tijden en zaalnummers per groep worden op Blackboard bekend gemaakt)

 • Deeltentamen:
  Woensdag 13 november 2013, 14-15 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden

 • Tentamen:
  Donderdag 19 december 2013, 9-12 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden

 • Herkansing:
  Vrijdag 31 januari 2013, 13-16 uur, zaal 1A09, Pieter de La Courtgebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden)

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 28 uur =42 sbu

 • werkgroep 6 uur = 12 sbu

 • literatuur 516 blz. = 86 sbu
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en één open vraag)

 • Verplichte deelname aan werkgroepbijeenkomsten.

In totaal wordt er 5 uur besteedt aan toetsing: een toets, een tentamen, en een inzagemoment.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Literatuur voor Cultuur en vergelijking en Cultuur en globalisering:

 • Reader met artikelen

 • Aanvullende artikelen uit electronische tijdschriften

 • E.E. Evans-Pritchard (1976 [1937]), Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (abridged edition). Oxford: Oxford University Press

 • Barnard, Alan, & Jonathan Spencer (eds., 2010) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, 2nd edition. London/New York: Routledge

 • Aanvullende boeken worden nog nader bekendgemaakt

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten moeten zich daarentegen wél aanmelden via Usis in het kader van Studieplan.
Pre-master studenten dienen hun toelatingsprocedure voor de master CA-OS te hebben afgerond en formeel te zijn toegelaten tot het premaster programma. Zij hoeven zich niet aan te melden via uSis.
Minor en a la carte studenten hoeven zich niet aan te melden via uSis.

Contact

Secretariaat CA-OS: 071 – 527 3451