Studiegids

nl en

Littérature 1945-1980

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Hoofdvakkers: Inleiding Franse letterkunde 1 en 2 gevolgd hebben. Andere studenten: toelating in overleg met de docent.

Beschrijving

Dit college geeft een overzicht van de Franse literatuur van 1945 tot 1980 aan de hand van een aantal sleutelwerken uit roman, toneel en poëzie. Deze teksten bestudeer je in hun cultuur-historische contekst en je leert ze analyseren via literaire benaderingen als narratologie, rhetorica en toneeltheorie.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus heb je een grondige kennis van de gelezen teksten; tevens heb je de cultuurhistorische achtergronden bestudeerd en ben je in staat de geleerde methodiek ook op andere teksten toe te passen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 110 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Tentamenrooster

De stof wordt in twee delen getoetst, één eind maart en één in mei/juni (ieder 50% van het eindcijfer). Het gaat om schriftelijke tentamens met open vragen. De herkansing voor beide delen heeft plaats in augustus.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • Samuel Beckett, En attendant Godot (Minuit)

 • Jean Genet, Les Bonnes (Folio)

 • Albert Camus, La Peste (Folio)

 • Alain Robbe-Grillet, Les Gommes (Minuit)

 • Georges Perec, W (Gallimard, l’Imaginaire)

 • Choix de poésies (via Blackboard)

 • Choix d’essais (via Blackboard)

 • Manuel : M. Touret, Histoire de la littérature française du XXème siècle, tome II (Presses universitaires de Rennes, 2008)

 • Yves Reuter, Introduction à l’analyse du roman, Armand Colin, collection Lettres Sup., 2005

 • André Vaillant, La poésie. Introduction à l’analyse des textes poétiques, Armand Colin, collection 128, 2014

 • Pruner, Michel, L’analyse du texte de théâtre , Armand Colin, collection 128

Lezen vóór aanvang van de colleges: Les Gommes, W et La Peste.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Informatie bij dr. J Houppermans of mw. dr. A. Schulte Nordholt

Opmerkingen