Studiegids

nl en

Courses

Vak EC Semester 1 Semester 2

Meer info

Studenten met een universitair bachelordiploma Franse taal en cultuur kunnen zich verder specialiseren in de master Literary Studies, track French Literature and Culture, ofwel de master Linguistics, track French Language and Linguistics.
Diegenen die een hbo-bachelordiploma van de lerarenopleiding Frans hebben behaald dienen nog een aanvullend programma (het zogenoemde pre-mastertraject van 60 ec) te volgen, om op het niveau van een universitaire bachelor te komen. Hebben zij dit pre-mastertraject voltooid, dan kunnen ook zij opteren voor een master French Literature and Culture dan wel de master Linguistics, track French Language and Linguistics (60 EC). Daarna is het mogelijk een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen bij het ICLON.

Eerste semester

Franse taalkunde I (Linguistique française I) 5
Franse taalkunde II (Linguistique française II) 5
Franse taalkunde III (Linguistique française III) 5
Littérature 1945-1980 5
Littérature Francophonie & Actualités 5
BA-eindwerkstuk Franse taal en cultuur (Werkcollege en onderzoek) 5

Tweede semester

Franse taalkunde IV (Linguistique française IV) 5
Middeleeuwen I (Littérature Moyen-âge I) 5
Littérature Renaissance-Classicisme 5
Littérature Lumières-Romantisme 5
Littérature 1850-1945 5
BA-eindwerkstuk Franse taal en cultuur (Uitwerking en afronding) 5