Prospectus

nl en

Godsdienstsociologie

Course
2009-2010

In het college wordt een breed overzicht gegeven van de belangrijkste thema’s van de theoretische en empirische godsdienstsociologie.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege. Aan de hand van het boek worden actuele kwesties betreffende religie en samenleving behandeld. Bij dit college wordt de elektronische leeromgeving Blackboard gebruikt.

Toetsing

De toets bestaat, naast vier opdrachten, uit een steekproefgewijze test van zowel feitenkennis als begrip. Het gaat hierbij om korte essayvragen. Tijdens het college wordt een proeftentamen afgelegd, waarvan de resultaten worden besproken.

Literatuur

  • I. Furseth and P. Repstad, An Introduction to the Sociology of Religion, Classical and Contemporary Perspectives, Aldershot, U.K.: Ashgate. ISBN 0-7546-5658-6.

Toelating

Het propedeusetentamen ‘Inleiding tot de sociale wetenschappen’ of ‘Godsdienstsociologie 1’ moet behaald zijn.