Prospectus

nl en

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamenlijk; deze zijn hieronder genoemd.

Course EC Semester 1 Semester 2
Boeddhisme/Introduction to Buddhism 5
Geschiedenis van de filosofie 5
Geschiedenis van het christendom 5
Godsdienstwijsbegeerte 5
Hindoeïsme – inleiding 5
Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof 5
Inleding antieke godsdiensten 5
Inleiding godsdienstwetenschap 5
Inleiding islamologie 5
Jodendom – inleiding 5
Nieuwe religieuze bewegingen en new age 5
Werkcollege VGW Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Tweede jaar

Het tweede jaar bestaat naast verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (20 ec) en methoden en technieken of taalstudie (10 ec).

Course EC Semester 1 Semester 2
Antropologie van de religie 5
Ethiek 5
Godsdienstpsychologie 5
Godsdienstsociologie 5
Kennis & interpretatie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Specialisatievakken

Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten 5

Derde jaar

Het derde jaar heeft geen verplichte vakken, maar bestaat uit specialisatieruimte (10 ec), methoden en technieken of taalstudie (10 ec), keuzeruimte (30 ec) en een bachelorscriptie (10 ec).

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelorscriptie (instituut Godsdienstwetenschappen) 10
Keuzeruimte (instituut Godsdienstwetenschappen) 15

Specialisatievakken

Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. A.F. de Jong

Gezien de aard van het onderwerp, bestaat de specialisatie Antieke Godsdiensten uitsluitend binnen de taal (historisch-literaire) variant. Een aanzienlijk deel van de studie wordt daarom besteed aan de studie van een relevante taal en het lezen van bronteksten in de gekozen taal. Dit laatste (substantiële) onderdeel wordt in de regel ad hoc vastgesteld. Studenten kunnen in sommige gevallen ook gebruik maken van colleges die worden aangeboden in de Faculteit der Geestewetenschappen of in het Instituut voor Godsdienstwetenscahppen (bijvoorbeeld voor hellenistisch jodendom), in overleg met de docent.

Het specialisatieprogramma Antieke godsdiensten bestaat uit:

  • taalstudie (20 ec)

  • lezing van bronteksten (10 ec)

  • een vak over kunst en materiële cultuur (5 ects, meestal te besteden bij de Faculteit der Archeologie of Geesteswetenschappen)

  • Ritulen en symbolen van Antieke Godsdiensten (5 ec)

  • Godsdienstgeschiedenis Antieke Godsdiensten: Gnosis en Hermetica (5 ec)

  • een extra literatuurtentamen (5 ec)

De vakken Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten en Gnosis en hermetica worden om het jaar aangeboden in het eerste semester. In 2009-2010 is dit Rituelen en symbolen.

Voor meer informatie, neem contact op met prof.dr. A.F. de Jong, e-mail: a.f.de.jong@religion.leidenuniv.nl, tel: 071-5272585.