Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

History of Ancient Israel

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De geschiedenis van het Oude Israël is een interessant voorwerp van studie, niet het minst vanwege alle vragen die hierbij een rol spelen. In hoeverre is de Bijbel – die de belangrijkste bron van informatie vormt – bruikbaar als historische bron? Welke buiten-Bijbelse gegevens staan er ter beschikking? Op welke wijze moeten Bijbelse en buiten-Bijbelse gegevens met elkaar in verband worden gebracht? Hoe hangt de geschiedenis van het Oude Israël samen met die van de overige landen en machten in het Oude Nabije Oosten? Deze en soortgelijke vragen komen aan de orde in deze cursus, waarin de deelnemers kennismaken met verschillende aspecten van de geschiedenis en de instellingen van het Oude Israël.

Leerdoelen

Het doel van het college is de deelnemers een indruk te geven van verschillende aspecten van de geschiedenis en de instellingen van het Oude Israël, op grond van een breed spectrum van gegevens, alsmede van de methodologische problemen voor de geschiedschrijving. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de vraag wat daarin de specifieke bijdrage is van de Hebreeuwse en Aramese inscripties uit de tijd van de Bijbel.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

De teksten van de inscripties worden op college uitgedeeld, evenals literatuur die ter voorbereiding op de colleges moet worden bestudeerd. Behalve de collegestof dient men voor het tentamen te bestuderen één van de traditionele wetenschappelijke inleidingen; zeer geschikt is bijv. H. Donner,Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn, 2 delen, 3e ed. Göttingen 2000–2001.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.
Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. H. de Waard

Opmerkingen