Prospectus

nl en

Geloof en wetenschap in de Latijnse middeleeuwen

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Geloof en wetenschap staan vaak – volgens menigeen zelfs per definitie – met elkaar op gespannen voet. In de Europese middeleeuwen was dat echter op een heel andere manier het geval dan in onze moderne wereld. Wetenschapsbeoefening kon toen alleen plaatsvinden binnen door de christelijke kerk geschapen institutionele kaders en mentale speelruimtes. Dit leverde een fascinerende confrontatie op tussen een dominante en bovendien sterk dogmatische religie en een even sterk paradigmatische, op niet-christelijke antieke Griekse kennis leunende wetenschap. Over de vraag, of dit de vooruitgang van wetenschappelijke kennis nu eerder heeft gehinderd of juist bevorderd wordt zeer verschillend gedacht.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de middeleeuwse wetenschapsbeoefening, inclusief de organisatie van hoger onderwijs.

  • Inzicht in het wetenschapshistorische debat over de onderlinge verwevenheid tussen geloof en wetenschap in middeleeuws Europa.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Voorbereiden en volgen colleges: 40 uur.

  • Voorbereiden (twee) toetsen: 100 uur.

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets halverwege het semester (50% eindcijfer).

  • Schriftelijke eindtoets (50% eindcijfer).

Blackboard

Ja

Literatuur

Verplicht:

  • Edward Grant, Science and religion, 400 B.C. to A.D. 1550. From Aristotle to Copernicus (Baltimore 2006). 328 pp.

Ook aanbevolen (niet verplicht):

  • David C. Lindberg, The beginnings of Western science: the European scientific tradition in philosophical, religious and institutional context. Prehistory to A.D. 1450 (Chicago 2007).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers.