Prospectus

nl en

Archaeological heritage management 1

Course
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit is een inleidend college over de omgang met het archeologisch erfgoed in een maatschappelijke context.
Ontwikkelingen in de archeologie van de laatste 20 jaar hebben geleid tot grote veranderingen in de professionele (en ethische) context van de archeologie. Deze ontwikkelingen hangen samen met nieuwe nationale en internationale wet- en regelgeving (archeologische monumentenwet, verdrag van Valletta, UNESCO-verdragen). Het archeologisch erfgoed is een afwegingsfactor geworden in de ruimtelijke ontwikkeling (infrastructuur, woonomgeving, landschap, milieu) en is interessant voor de erfgoed- en toerisme-industrie. Daarmee is niet alleen nieuwe werkgelegenheid ontstaan, maar zijn ook de eisen aan de professionaliteit veranderd (ethische codes, richtlijnen en standaarden, omgang met andere belanghebbenden).

Aangezien de Nederlandse archeologische monumentenzorg een belangrijk toekomstig werkgebied is van studenten Archeologie, staat in deze collegereeks het archeologisch bestel in Nederland centraal. Hierbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden, rollen en taken van de belangrijkste spelers (opgravings/onderzoeksbedrijven, adviseurs, gemeente, provincie, depots, musea, rijksdienst, toezichthouder), op de belangrijkste instrumenten (waardenkaarten, archeologische beleidsplannen, selectieadviezen, Programma van Eisen etc.) en op de relatie met de samenleving.

Leerdoelen

Kennis opdoen van

  • de organisatie van het archeologisch bestel (wetgeving, beleid, organisaties, middelen);

  • historische ontwikkelingen in de omgang met het archeologisch erfgoed;

  • de actuele problematiek in de archeologische monumentenzorg;

  • het overbrengen van archeologische informatie op niet-archeologische doelgroepen.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7×2 uur hoorcollege;

  • 280 pagina’s literatuur;

  • Opdrachten.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges;

  • Wekelijkse opdrachten via Blackboard over college en literatuur.

Toetsvorm

Opdrachten.

Toetsvorm deadline

Een deel van de opdrachten wordt voor elk college ingeleverd, een ander deel (takenportfolio) moet aan het eind van de tentamenweek worden ingeleverd.

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Artikelen en documenten, te vinden op Blackboard.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. M.H. van den Dries.