Prospectus

nl en

Introductie

Onderwijs
Bij archeologisch onderzoek wordt op grote schaal gebruik gemaakt van natuurwetenschappelijke methodes. In de specialisatie Bioarchaeology wordt aandacht besteed aan de natuurwetenschappelijke kant van de archeologie, in het bijzonder aan botanie, archeozoölogie en humane osteologie.

Tijdens de studie staat het werken met materiaal uit een archeologische context centraal, waarbij gebruik gemaakt wordt van vergelijkingscollecties. Het eerste deel (BA2) van het studieprogramma is voor alle studenten van deze specialisatie identiek. Deze inleiding heeft een brede opzet, waarin ook artefact analyse en landschap aan bod komen in de vakken Experimental archaeology en Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland.

Voor de invulling van het tweede deel (BA3) kies je voor een biologisch accent; zoölogie, botanie of humane osteologie. Binnen dat tweede deel wordt ook een eigen onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek zal de basis vormen voor de afsluitende bachelor scriptie. Deze specialisatie geeft aansluiting op de master specialisatie Bioarchaeology and Material Culture Studies en de research master Bioarchaeology.

Bachelor year 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Bioarchaeology bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies twee van de onderstaande profielen:

  • Early civilisations (15 ects)

  • Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects)

  • Archaeological Sciences (15 ects)

C. Kies een verdiepingscollege (5 ects), óf een verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is. De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in de BA3 niet hetzelfde college nog eens volgt.
Dit jaar verzorgt de specialisatie Bioarchaeology de bij elkaar horende verdiepingscolleges Paleodieet (3 ects) en Excursie Holoceen (2 ects).
Je kunt ook kiezen voor het uitbreiden van je archeologische computervaardigheden met Basis praktijkopleiding Computertoepassingen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological heritage management 1 5
Geographic Information Systems (GIS) 5
Data analysis 5
Material studies 2 5
Internship 1 (field work) 5

Profiel Early Civilisations

Hunter-gatherers and early farmers in the Near East and the Caribbean 5
Early states and cities in the Near East and Mediterranean 5
Visual culture 5

Profiel Archeologie van Noordwest-Europa

Early prehistory 5
Late prehistory and provincial-Roman archaeology 5
Medieval archaeology 5

Profiel Archaeological Sciences

Bioarchaeology 5
Experimental archaeology 5
Quaternary geology and soil science of The Netherlands 5

Bachelor year 3

Bachelor jaar 3 met de specialisatie Bioarchaeology bestaat uit:

A. Verplichte vakken (30 ects)

B. Drie specialisatievakken (15 ects)

Kies voor de resterende 15 ects uit de volgende mogelijkheden:

  • een tweede specialisatie in de Archeologie

  • een halve minor aan een andere faculteit

De andere specialisaties Archeologie:

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological heritage management 2 5
Archaeological theory 5
Internship 2 10
BA3 thesis 10

Specialisatie Bioarchaeology

Palaeodiet 3
Holocene excursion 2

Kies daarnaast voor 1 van de volgende mogelijkheden:

Botany 10
Zoology 10
Osteoarchaeology 10