Prospectus

nl en

Introductie

Onderwijs
De studie Archeologie leidt op tot een algemeen inzetbaar archeoloog. Daarbinnen betreft de specialisatie Archeologie van Indiaans Amerika een uitgestrekt en gevarieerd toepassingsgebied buiten Europa. Deze archeologie onderscheidt zich vooral door de hedendaagse aanwezigheid van inheemse (“indiaanse”) gemeenschappen in diverse delen van dit continent, die elementen van culturele tradities uit de tijd van voor de Europese kolonisering in stand houden. Dat betekent dat de archeologie van deze regio nauw verbonden is met culturele antropologie en grote aandacht heeft voor de rol van het erfgoed van de inheemse volken vandaag de dag.

De docenten die de colleges aanbieden zijn allemaal zelf actief betrokken bij onderzoeksprojecten in Mexico & Centraal Amerika, het Caraïbisch gebied & Amazonia (Antillen, Guyana’s en tropisch laagland van Zuid-Amerika), en de Andes-regio. De colleges behandelen algemeen relevante thema’s aan de hand van regionale case studies, waarbij analyses van diverse materiaalcategorieën, methodische diversiteit en verschillende takken van theorievorming aan de orde komen.

Specialisatie focus
De nadruk ligt op kennis en vaardigheden die nodig zijn voor

  • de reconstructie en interpretatie van sociale processen door studie van materieel en immaterieel erfgoed (artefacten, monumenten, beeldende voorstellingen, voortlevende tradities, enz.);

  • praktisch archeologisch en/of etnografisch veldwerk in buiten-Europees cultuurgebied;

  • werk in volkenkundige musea.
    Daarbij krijg je inzicht in discipline-brede onderwerpen zoals sociale ontwikkelingsprocessen, identiteit, culturele interactie en communicatie (bv. visuele kunst en schriftsystemen), alsmede continuïteit van culturele tradities in het heden (antropologie).

Onderzoek
Het Caraïbisch gebied is een regio waarmee Nederland belangrijke historische banden heeft. Het lopend onderzoek behelst onder meer oppervlakteprospecties en opgravingen van dorpjes en grafvelden uit de archaïsche en ceramische periodes op eilanden als Curaçao, Saba, Guadeloupe, Trinidad, en de Dominicaanse Republiek, terwijl etno-archeologisch onderzoek wordt verricht in Suriname en Frans Guyana. Thematisch ligt de nadruk op de eilandarcheologie, met focus op algemene processen van migratie en uitwisseling, als ook op de voedseleconomie en technologie.

De archeologie van Mesoamerika en het Andesgebied (Azteken, Maya’s, Inca’s en vele andere culturen) wordt gekenmerkt door veel grootschalige nederzettingen, monumenten, beeldende kunst en soms ook schriftsystemen. Bovendien leeft in deze regio´s vandaag de dag nog een talrijke indiaanse bevolking, die veel van de oude cultuur bewaard heeft en deels dezelfde talen spreekt. Het Leidse onderzoek verbindt hier archeologisch veldwerk met iconologisch, historisch en antropologisch onderzoek.

Regelmatig organiseren Leidse onderzoekers archeologische field schools in het Caraïbisch gebied en in Centraal Amerika. Verder kun je bijvoorbeeld stage lopen in het Nationaal Museum van Wereldculturen in Leiden of in andere volkenkundige musea. Ook het Leidse etno-archeologisch veldwerk in Mexico en Peru biedt diverse stagemogelijkheden. Daarnaast zijn er goede contacten zowel met andere Europese universiteiten als met instellingen in de Verenigde Staten en in de betrokken landen.
Voor internationaal (veld)onderzoek is kennis van het Spaans belangrijk en soms van indiaanse talen. Dergelijke cursussen worden aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Vervolgmogelijkheden
Na de bachelorfase kun je je in de Graduate School (MA/RMA) verder specialiseren in de MA foci Mesoamerica and the Andes, Caribbean and Amazonia en/of Heritage of Indigenous Peoples, dan wel de RMA Religion and Society in Native American Cultures.

Bachelor year 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Archeologie van Indiaans Amerika bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies twee van de onderstaande profielen:

  • Early civilisations (15 ects)

  • Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects)

  • Archaeological Sciences (15 ects)

C. Kies een verdiepingscollege (5 ects), óf een verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is. De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in de BA3 niet hetzelfde college nog eens volgt.
Dit jaar verzorgt de specialisatie Archeologie van Indiaans Amerika het verdiepingscollege Andean cultures and their connections.
Je kunt ook kiezen voor het uitbreiden van je archeologische computervaardigheden met Basis praktijkopleiding Computertoepassingen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological heritage management 1 5
Geographic Information Systems (GIS) 5
Data analysis 5
Material studies 2 5
Internship 1 (field work) 5

Profiel Early Civilisations

Hunter-gatherers and early farmers in the Near East and the Caribbean 5
Early states and cities in the Near East and Mediterranean 5
Visual culture 5

Profiel Archeologie van Noordwest-Europa

Early prehistory 5
Late prehistory and provincial-Roman archaeology 5
Medieval archaeology 5

Profiel Archaeological Sciences

Bioarchaeology 5
Experimental archaeology 5
Quaternary geology and soil science of The Netherlands 5

Bachelor year 3

Bachelor jaar 3 met de specialisatie Archeologie van Indiaans Amerika bestaat uit:

A. Verplichte vakken (30 ects)

B. Drie specialisatievakken (15 ects)

Kies voor de resterende 15 ects uit de volgende mogelijkheden:

  • een tweede specialisatie in de Archeologie

  • een halve minor aan een andere faculteit

De andere Archeologie specialisaties:

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological heritage management 2 5
Archaeological theory 5
Internship 2 10
BA3 thesis 10

Specialisatie Archeologie van Indiaans Amerika

Archaeology and anthropology of the Caribbean and Amazonia with a focus on Shamanism 5
Andean cultures and their connections 5
Indigenous heritage of the Americas 5