Prospectus

nl en

Hunter-gatherers and early farmers in the Near East and the Caribbean

Course
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Over de hele wereld hebben mensen hun aloude jager-verzamelaar bestaanswijze ingeruild voor een sedentaire manier van leven op basis van landbouw. Deze cruciale stap – Childe sprak van de ‘Neolithische revolutie’ – opende de weg naar het ontstaan van moderne samenlevingen als de onze.
Twee archeologisch belangrijke regio’s, beiden met een sterke traditie van het Nederlands archeologisch onderzoek, zijn het oude Nabije Oosten en het Caribische gebied. De prehistorische samenlevingen van deze twee regio’s tonen een reeks van intrigerende contrasten en overeenkomsten.

In deze cursus krijgen we een cultuurhistorisch overzicht van het Nabije Oosten en de Caraïben tijdens de overgang van jager-verzamelaar tot boer. We verkennen de sociaal-politieke en ideologische samenstelling van de prehistorische samenlevingen die deze regio bewoonden.

Leerdoelen

  • Kennis van de cultuurhistorie van het Nabije Oosten en de Caraïben tijdens de overgang van jager-verzamelaar naar boer;

  • Inzicht in de belangrijkste interpretatieve discussies met betrekking tot deze overgang, specifiek rond de thema’s dorpssamenstelling, domesticatie, handel en uitwisseling, ritueel, en sociale organisatie;

  • Kennis van hedendaagse literatuur, en het hedendaagse archeologische debat met betrekking tot deze thema’s;

  • Vergelijkende inzichten met betrekking tot de overeenkomsten en verschillen zowel in culturele ontwikkelingen in de twee regio’s alsook in archeologische benaderingswijzen.

Ects berekening

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 14×2 uur hoorcollege (2 ects);

  • 420 pagina’s literatuur (3 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Literatuur wordt voorafgaand aan de colleges via Blackboard beschikbaar gemaakt.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Exchange and Study Abroad students, please see the Prospective students website for information on how to apply.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. O.P Nieuwenhuyse of mw. prof. dr. C.L. Hofman.