Prospectus

nl en

Medieval archaeology

Course
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit is een uitgebreide kennismaking met de nederzettingsarcheologie van stad en platteland gedurende de middeleeuwen. Ook wordt gekeken naar het grafritueel van de vroege middeleeuwen en de samenstelling van de bevolking. Het gebiede van de noordelijke Nederlanden staat centraal.

Leerdoelen

  • De uiterlijke verschijningsvormen van stedelijke en landelijke nederzettingen kennen en kunnen herkennen;

  • Inzicht krijgen in de ontwikkeling van nederzettingsvormen gedurende de middeleeuwen;

  • In staat zijn om de processen achter stadsvorming en de ontwikkeling van plattelandsnederzettingen te herkennen en in de tijd te plaatsen;

  • Bekend raken met de gebruikelijke vaktermen.

Ects berekening

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Hoorcollege (2 ects);

  • Literatuur (2 ects);

  • Opdrachten (1 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Responsiecollege.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen;

  • Opdrachten.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. E.J. Bult.