Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Bioarchaeology

Course
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

-

Toelatingseis

-

Beschrijving

Deze cursus gaat over het leren interpreteren van bioarcheologische gegevens (botanische macrofossielen, pollen, dierlijk en menselijk skeletmateriaal). Het volgen van een practicum hoort ook bij de cursus. Tijdens dit practicum komen studenten in aanraking met pollenanalyse, botanische macrofossielen, dierlijk en menselijk skeletmateriaal.

Leerdoelen

 • Kennis van de basisbeginselen van taxonomie (what is taxonomie, wie is Linneaus, etc.);

 • Kennis en begrip van de (paleo)biologische technieken die gebruikt worden om vroegere landschappen, paleomilieu en paleoklimaat te reconstrueren;

 • De domesticatie van planten kunnen onderzoeken;

 • Kennis opdoen van de archeozoölogische technieken die gebruikt worden om het verleden te reconstrueren (inclusief skelet-, bot-, en tandanalyses van grote en kleine zoogdieren, vogels en vissen);

 • Begrijpen hoe skeletmateriaal archeologen informatie kan verschaffen over seizoensgebonden factoren, paleo-economie en de relatie mens-dier;

 • Kennis opdoen van de osteoarcheologische technieken die gebruikt worden om zowel de individuele mens als menselijke populaties uit het verleden te reconstrueren.

Practicum:

 • Vertrouwd raken met het werken met botanisch, dierlijk (fossiel) materiaal en menselijk skeletmateriaal, en het gebruik van microsopen;

 • Onderscheid kunnen maken tussen verschillende typen fossielen en organische materialen (bv. bot, gewei, zaden, schelp en hout), en onderscheid kunnen maken tussen dierlijk en menselijk bot;

 • Kennis opdoen van de identificatie van bepaalde specimens.

Ects berekening

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 14×2 uur werkcollege (2 ects);

 • 280 pagina’s literatuur (2 ects);

 • 20 uur practicum (1 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege;

 • Practicum.

Toetsvorm

Tentamen. Het is mogelijk om het Engelstalige deel van het tentamen in het Nederlands af te leggen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijving

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met prof. dr. M. van Kolfschoten, dr. M.H. Field of mw. dr. A.L. Waters.

Opmerkingen

Deze collegereeks wordt zowel in het Nederlands als Engels gegeven.