Prospectus

nl en

Books, Book Publishers and Publishing

Sinds de opkomst van het Web wordt geroepen dat het boek zijn langste tijd gehad heeft, maar gelukkig is deze voorspelling nog altijd niet uitgekomen. Integendeel, ieder jaar worden weer meer boeken geproduceerd. Er zijn dan ook veel studenten in de geesteswetenschappen die een sterke affiniteit met het boek hebben en die na hun studie een werkkring hopen te vinden waarin ze met boeken te maken krijgen. De minor Boek, boekhandel en uitgeverij biedt studenten een degelijke kennismaking met de wereld van het boek, in de wetenschap en de professionele praktijk. We analyseren het fenomeen ‘boek’ in al zijn verschijningsvormen: van de eerste incunabelen tot ‘printing on demand’ en digitale teksten. Er is aandacht voor de manieren waarop boeken worden geproduceerd, voor de strategieën die uitgevers en boekhandelaren gebruiken om hun boeken aan de man te brengen, en voor de manieren waarop lezers boeken consumeren. We kijken naar heden en verleden, omdat de huidige praktijken sterk zijn beïnvloed door de historische context. Deze minor biedt studenten een nuttige, verbredende aanvulling op hun hoofdstudie, en bereidt bovendien voor op het masterprogramma Book and Digital Media Studies.

Maximum aantal deelnemers: 28

Studiegidsnummer: 5000MBBUN

Registratie: via EduXchange

LEI studenten: 15 mei (13:00u) t/m 4 juli 2024

TUD en EUR studenten: 15 mei (13:00u) t/m 31 mei 2024

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

The World of the Book 10
Famous Books 5

Tweede semester

Uitgeven Anno Nu 5
The Practice of Book Science 5
Werkstuk/Stage Boek, Boekhandel & Uitgeverij 5

Keuzeruimte

Sommige hoofdvak-opleidingen hebben enkel een vrije keuzeruimte van 15 EC. Dat is niet voldoende om een volledige minor te kunnen volgen, al laten verschillende minoren wel toe dat een 15-EC vakkenpakket wordt gevolgd. Bij de minor en praktijkstudie Boek, boekhandel en uitgeverij kun je geen losse vakken volgen. Je mag je pas in MyStudyMap inschrijven voor de losse vakken als je toegelaten bent tot de minor.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 EC die voor een bacheloropleiding staan. Je kunt dus wel de hele minor Boek, boekhandel en uitgeverij volgen in aanvulling op een hoofdvakstudie met een keuzeruimte van slechts 15, als je bereid bent 15 EC studiepunten meer te halen dan je in totaal nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte

More info

Informatie

 • Omvang: 30 EC (verdeeld over 2 semesters)

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands

 • Website: Minoren

 • Coördinator: dr. F.E.W. Praal

 • Informatie: Studiecoördinator Media Studies

 • Examencommissie: Literatuur- en Mediawetenschappen

 • Opleidingscommissie: MA Media Studies

 • Aanmelding:
  LEI studenten: 15 mei (13:00u) t/m 4 juli 2024
  TUD en EUR studenten: 15 mei (13:00u) t/m 31 mei 2024
  Vraag een eduID account aan om te registreren in EduXchange. Hoe je dit doet, zie Ontdek en meld je aan voor je minor via eduXchange.
  Schrijf je vanaf juli apart in voor de vakken via MyStudymap (geldt alleen voor LEI studenten).

Aansluitende masteropleidingen

Met afronding van deze Minor wordt aan het vereiste van inhoudelijke voorkennis voldaan voor de MA Book and Digital Media Studies

Opmerkingen

Het programma omvat vier vakken: Beroemde Boeken (5 EC) en De Wereld van het Boek (10 EC) in het eerste semester; Uitgeven Anno Nu (5 EC) en Boekwetenschap in de Praktijk (5 EC) in het tweede semester. De resterende 5 EC worden ingevuld met een individueel boekwetenschappelijk werkstuk, of een part-time stage (minimaal 140 uur) bij een instelling of bedrijf in het boekenvak.