Prospectus

nl en

Boek, boekhandel en uitgeverij

De minor Boek, boekhandel en uitgeverij biedt studenten een degelijke kennismaking met de wijde wereld van het boek. In het cursusprogramma wordt het fenomeen ‘boek’ in al zijn verschijningsvormen
geïntroduceerd: van de eerste incunabelen tot ‘printing on demand’ en de moderne
digitale media. Aandacht wordt besteed aan de manieren waarop boeken worden
geproduceerd, aan de strategieën die uitgevers en boekhandelaren gebruiken om hun
boeken aan de man te brengen, en aan de manieren waarop lezers boeken consumeren.
Daarbij wordt de historische context niet vergeten, want de praktijk van het heden is
sterk beïnvloed door ontwikkelingen in het verleden. Deze minor biedt studenten een
nuttige en verantwoorde aanvulling op hun hoofdstudie, maar bereidt ook voor op het
masterprogramma Book and Digital Media Studies. Lees verder

Maximum aantal deelnemers: 20

Cursussen

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Van Gutenberg tot Gates 5
Beroemde boeken 10

Tweede semester

Boekgeschiedenis in de Praktijk 5
Moderne Media 5
Werkstuk/Stage Boek, Boekhandel & Uitgeverij 5

Keuzeruimte 15 punten

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant kiezen volgen:

ofwel de twee cursussen van het eerste semester, ofwel een combinatie van de cursus Gutenberg tot Gates uit het eerste semester met de twee cursussen uit het tweede semester, dan wel een keuzecursus uit het aanbod van het tweede semester, gevolgd door het afsluitend werkstuk.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en de persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte én boekwetenschap.leidenuniv.nl
Coördinator: prof. dr. P.G. Hoftijzer
Informatie: prof. dr. P.G. Hoftijzer of 071 527 2155
Aanmelding: via uSis

Beschrijving

Hoewel sedert de introductie van de nieuwe elektronische media vaak is gezegd dat
het boek zijn langste tijd gehad heeft, is deze voorspelling nog altijd niet uitgekomen.
Integendeel: ieder jaar worden weer meer boeken geproduceerd. Er zijn dan ook veel studenten in de geesteswetenschappen die een sterke affiniteit met het boek hebben en die na hun studie een werkkring hopen te vinden waarin ze met boeken te maken krijgen.

Deze minor biedt studenten een degelijke kennismaking met de wijde wereld van het
boek. In het cursusprogramma wordt het fenomeen ‘boek’ in al zijn verschijningsvormen
geïntroduceerd: van de eerste incunabelen tot ‘printing on demand’ en de moderne
digitale media. Aandacht wordt besteed aan de manieren waarop boeken worden
geproduceerd, aan de strategieën die uitgevers en boekhandelaren gebruiken om hun
boeken aan de man te brengen, en aan de manieren waarop lezers boeken consumeren.
Daarbij wordt de historische context niet vergeten, want de praktijk van het heden is
sterk beïnvloed door ontwikkelingen in het verleden. Deze minor biedt studenten een
nuttige en verantwoorde aanvulling op hun hoofdstudie, maar bereidt ook voor op het
masterprogramma Book and Digital Media Studies.

Deze minor omvat vier colleges: Beroemde boeken (10 ects); Van Gutenberg tot Gates
(5 ects); Moderne media (5 ects): Boekwetenschap in de praktijk (5 ects). Daarnaast
schrijft men in het tweede semester een individueel werkstuk over een onderwerp uit de
wereld van het boek (5 ects).